Wsparcie dla osób zwolnionych z pracy i będących na wypowiedzeniu

Straciłeś pracę w ciągu ostatnich 6 miesięcy? jesteś na wypowiedzeniu?

Możesz wziąć udział w szkoleniach zawodowych, odbyć płatne staże i praktyki zawodowe

 

 

ulotka pokona kryzys

 

 Więcej informacji: www.receptanaprace.pl