Spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych w Hyżnem

W czwartek 15 listopada br. przeprowadzimy spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych w Klubie Pracy w Hyżem.

Podczas spotkania omówione zostaną możliwości wsparcia jakie dzięki Funduszom Europejskim mogą otrzymać osoby bezrobotne (szkolenia, kursy, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże)

Spotkanie organizowane we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie.