Trwa rekrutacja do projektu ,,Własna firma- Twoją szansą"

W dniach od 3 do 16 stycznia br. Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza przyjmuje wnioski do projektu pt. ,,Własna firma - Twoją szansą". Uczestnikami projektu mogą zostać osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy min. 6 miesięcy) z powiatu przemyskiego i lubaczowskiego.

Oferowane wsparcie:

- dotacje do 40 tysięcy złotych

- wsparcie pomostowe 1 500 zł przez 6 miesięcy

- wsparcie szkoleniowo - doradcze.

Szczegóły dotyczące projektu można znależc na stronie: www.przemysl62.pakd.pl 

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do kontaktu z konsultantami Sieci Punktów Informacyjnych w województwie podkarpackim.