Konkurs dotacji dla mediów 2014

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne Funduszy Europejskich”. Celem konkursu jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski do konkursu można składać do 17 września 2014 r.

 

LINIE TEMATYCZNE

W konkursie można realizować projekty w następujących liniach tematycznych:

 1. projekty telewizyjne,
 2. projekty idea placement w serialach telewizyjnych,
 3. projekty radiowe,
 4. projekty prasowe,
 5. projekty internetowe.
 6. publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni,
 7. publiczni oraz komercyjni nadawcy radiowi lub podmioty zarządzające czasem antenowym w stacjach radiowych,
 8. producenci nagrań telewizyjnych lub radiowych, którzy swoim produktom zapewnią antenową emisję,
 9. wydawcy tytułów prasowych, z wyłączeniem wydawców tytułów wyłącznie internetowych (elektronicznych),
 10. wydawcy portali internetowych,
  1. podmioty doradcze lub konsultingowe, świadczące odpłatne usługi doradcze dotyczące Funduszy Europejskich,
   1. projekty telewizyjne – 1 500 000 PLN,
   2. projekty idea placement w serialach TV – 350 000 PLN
   3. projekty radiowe – 600 000 PLN,
   4. projekty prasowe 550 000 PLN,
   5. projekty internetowe – 600 000 PLN.

UCZESTNICY KONKURSU

O dotację mogą ubiegać się:

jeżeli posiadają doświadczenie i techniczne możliwości do prowadzenia projektów informacyjno – promocyjnych nt. Funduszy Europejskich oraz spełniają pozostałe warunki określone w Regulaminie.

Z udziału w konkursie są wyłączone:

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

Na realizację projektów w konkursie przewidziano dotacje w wysokości:

 • minimalnie – 100 000 zł,
 • maksymalnie, w poszczególnych liniach tematycznych, odpowiednio:

 

TERMINY, LICZBA PROJEKTÓW

Formularze wniosków o przyznanie dotacji wraz z załącznikami można składać do 17 września 2014 r. (za datę wpływu wniosku uznawana jest data jego wpłynięcia do Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju).

Projekty muszą zostać zrealizowane w okresie od 1 listopada 2014 do 30 czerwca 2015 roku.

Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów. Jeden wnioskodawca może otrzymać dotację na realizację więcej niż jednego projektu.

OCENA WNIOSKÓW

Przy wyborze projektów Komisja weźmie pod uwagę:

 • zgodność projektu z celami konkursu i założeniami Strategii komunikacji Funduszy Europejskich,
 • treść złożonego wniosku (pomysł na projekt),
 • adekwatność doboru metod i narzędzi dotarcia do grupy docelowej,
 • doświadczenie i potencjał Wnioskodawcy, w szczególności merytoryczne przygotowanie do komunikowania Funduszy Europejskich,
 • sposób przygotowania oferty, tj. jej szczegółowość oraz precyzyjny opis umożliwiający dokonanie oceny,
 • rezultaty projektu (w tym m.in. zasięg projektu),

Szczegółowe zasady ubiegania się o dotacje w konkursie określa zamieszczony poniżej Regulamin Konkursu.

INFORMACJE DODATKOWE

Dodatkowe pytania dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (odpowiedzi na pytania mailowe będą publikowane sukcesywnie na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce Działania promocyjne/Dotacje dla mediów i partnerów/Konkurs dotacji).

SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne, na którym zostanie szczegółowo omówiony zakres i tematyka projektów, jakie mogą uzyskać dofinansowanie w konkursie oraz kwestie związane z opracowaniem wniosku i późniejszą realizacją dofinansowanego projektu, odbędzie się 3 września 2014 r. w sali kinowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie.

Z uwagi na różną specyfikę linii tematycznych, zaplanowano następujące godziny spotkania:

10:00 - wydawcy portali internetowych,

12:00wydawcy tytułów prasowych,

14.00 – publiczni oraz komercyjni nadawcy telewizyjni i radiowi, podmioty zarządzające czasem antenowym, producenci nagrań telewizyjnych i radiowych.

W przypadku chęci udziału w spotkaniu, prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa do 29 sierpnia do godziny 10.00 e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.