Nabór wniosków-Bocian

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.
 

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców podejmujących realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Forma dofinansowania: pożyczka.
 
Intensywność dofinansowania dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć:
a) elektrownie wiatrowe – do 30 %,
b) systemy fotowoltaiczne – do 75 %,
c) pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %,
d) małe elektrownie wodne – do 50 %,
e) źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %,
f) biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacji wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%,
g) wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 75 %;
 
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu wynosi 420 mln zł.
 
Wnioski można składać w terminie: od 01.04 do 30.09.2014 roku.

 Dodatkowe informacje: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/nabor-wnioskow-bocian/