Przypominamy o naborze wniosków do projektu „Bądź przedsiębiorczy – załóż własną firmę"

Przypominamy, że nabór wniosków rekrutacyjnych do drugiej edycji projektu „Bądź przedsiębiorczy – załóż własną firmę " prowadzony jest w dniach od 7 sierpnia do 5 września 2014 r.

Uczestnicy projektu:

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie wszystkie następujące kryteria:

1) Kryteria grupy docelowej:

a) osoba bezrobotna (zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli)

b) osoba do 30 roku życia lub osoba powyżej 50 roku życia - osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie) nie ukończyły 30 lat lub ukończyły 50 lat

2) Kryteria dostępu udziału w projekcie m.in.:

a) osoba zamieszkująca na terenie powiatu stalowowolskiego, (według Kodeksu Cywilnego), co jest potwierdzone stałym lub tymczasowym meldunkiem,

b) osoba zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie powiatu stalowowolskiego,

c) osoba która w okresie od 01.01.2008 r. do momentu przystąpienia do projektu nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

d) osoba nie posiadająca wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego lub nie prowadząca działalności na podstawie odrębnych przepisów, w tym m.in. działalności adwokackiej, komorniczej lub oświatowej w okresie ostatnich 12 m-cy

Zakładana liczba uczestników projektu:

Do udziału w projekcie zakwalifikowanych zostanie łącznie 40 osób, w tym 32 osoby poniżej 30 roku życia i 8 osób powyżej 50 roku życia (14 kobiet i 26 mężczyzn).

Formy wsparcia w projekcie:

  • szkolenie „Otwieramy własną firmę” z zakresu uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad opracowania biznes planu (24 godziny – 4 dni szkoleniowe)
  • doradztwo w zakresie opracowywania biznes planu (4 godziny)
  • wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) – do 40 000 zł
  • wsparcie finansowe pomostowe - 1600 zł/miesiąc przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności
  • doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców (20 godzin)

Zakładana liczba udzielonych dotacji:

Z zakwalifikowanych Uczestników projektu dotację otrzymają min. 34 osoby, w tym 11 kobiet i 23 mężczyzn.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://dotacjestalowa.pl/