Szkolenie „Nowoczesna księgowość zarządcza”

Szkolenie przewidziane jest dla przedsiębiorców z sektora mikro, małe i średnie posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. podkarpackiego oraz ich pracowników (z działów finansowych, księgowych lub technicznych) pracujących na terenie woj. podkarpackiego.

 

 

W ramach projektu oferujemy darmowe szkolenia zawodowe w zakresie:

  • Controlling- moduł podstawowy: szkolenie trwać będzie 120h i  będzie obejmowało  m.in. istotę i funkcje controllingu, sprawozdawczość zarządczą w controllingu, rachunkowość jako baza informacyjna dla controllingu, podstawowe instrumenty controllingu operacyjnego i strategicznego.
  • Zaawansowany controlling operacyjny: szkolenie trwać będzie 120h i będzie obejmowało m.in.  rachunek odpowiedzialności, zaawansowane budżetowanie, controlling procesów biznesowych, zaawansowane analizy controlingowe. (50% uczestników tego szkolenia będą stanowili uczestnicy modułu podstawowego).
  • Zaawansowany controlling strategiczny: szkolenie trwać będzie 120h i będzie obejmowało m.in. zrównoważoną kartę wyników, analizę portfelową, analizę łańcucha wartości, analizę strukturalnych czynników kosztotwórczych, analizę kosztów konkurencji, analizę długoterminową. (50% uczestników tego szkolenia będą stanowili uczestnicy dwóch poprzednich modułów).
  • Zarządzanie finansami: szkolenie trwać będzie 96h  i będzie obejmowało m.in. analizę finansowania w zarządzaniu finansami, zmianę wartości pieniądza w czasie, projekty inwestycyjne, koszty i strukturę kapitału, zarządzanie należnościami.
  • Zarządzanie podatkami: szkolenie trwać będzie 96h i będzie obejmowało m.in. rodzaje podatków i ich charakterystykę, uwarunkowania prawne, optymalizację podatkową, wpływ opodatkowania na decyzje operacyjne i strategiczne przedsiębiorstwa.

Wszystkie wymienione wyżej szkolenia będą prowadzone przez trenerów z długoletnią praktyką zawodową oraz będą kończyły się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

W ramach każdego szkolenia uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, catering oraz pokryty zostanie koszt egzaminów zewnętrznych (pierwsze podejście).

 


Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: http://www.amd-group.pl/nowoczesna-ksiegowosc-zarzadcza.html