Dotacje dla nowych przedsiębiorców w PUP Rzeszów

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach dotacji można otrzymać do 21 tys. zł.  Wnioski można składać do 29 sierpnia 2014 r.

Konkurs przeznaczony jest dla osób bezrobotnych:
- w wieku 50+,
- niepełnosprawnych,
- tzw. młodzieży NEET (tj. osoby, które nie ukończyły 25 roku życia, nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu i od ostatniej ich rejestracji nie upłynął okres powyżej 4 miesięcy oraz nie uczestniczyły w ostatnich 4 tygodniach w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych),
- nauczycieli, którzy utracili zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty (ostatnie miejsce zatrudnienia przed zarejestrowaniem się jako osoba bezrobotna) w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r., zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, które od 01.03.2008 r. do 31.12.2013 r. nie były uczestnikami projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim”.

Dodatkowe informacje można zlaść na stronie www.pup.rzeszow.pl

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane są w ramach Projektu systemowego PUP w Rzeszowie „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3.