Nabór projektów PPP z sektora efektywności energetycznej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło nabór projektów PPP z sektora efektywności energetycznej dla podmiotów sektora publicznego.  


Celem naboru jest analiza i ocena stanu przygotowania projektów na rzecz wyłonienia projektu pilotażowego, który zostanie objęty kompleksowym wsparciem Ministerstwa w procesie przygotowania przedsięwzięcia i wyboru partnera prywatnego.

Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udziału w naborze oraz wyłonienia projektu pilotażowego, zostały określone w Regulaminie naboru oraz jego załącznikach. Dokumenty te dostępne są w formie elektronicznej na Platformie Partnerstwa Publiczno -Prywatnego www.ppp.gov.pl


Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami, zgodnie z wyżej wymienionym Regulaminem, należy składać osobiście lub przesłać na adres:


Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
z dopiskiem na kopercie DWP Nabór Efektywność Energetyczna.


Termin przyjmowania zgłoszeń – do  2 września 2014 r.