funduszeeuropejskie.gov.pl

Newsletter PIFE

Logowanie/Rejestracja

Statystyki przeglądania

3148225
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Ogółem
182
5801
6233
2953956
130630
106821
3148225

Twoje IP: 3.215.182.81
Zegar serwera: 2020-03-31 00:34:59

Informacja dotycząca możliwości wsparcia dróg lokalnych perspektywie 2014-2020

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa 2014-2020 w celu zapewnienia dostępności transportowej możliwe będzie wsparcie inwestycji w drogi lokalne (gminne i powiatowe) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) jedynie wówczas, gdy:

−  przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych (w ramach Celu tematycznego 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją – CT 9, jako element lokalnego planu rewitalizacji), lub

−  są związane ze zrównoważoną mobilnością miejską (w ramach Celu tematycznego 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach – CT 4, jako element planu mobilności miejskiej, planu niskoemisyjnego czy strategii ZIT), lub

−  gdy zapewnią konieczne bezpośrednie połączenia z siecią TEN-T, przejściami granicznymi, portami lotniczymi, morskimi, terminalami towarowymi, centrami lub platformami logistycznymi (w ramach Celu tematycznego 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej – CT 7).

W Priorytecie Inwestycyjnym 4e (4.5) Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności obszarach dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu oraz Priorytecie Inwestycyjnym 9b (9.2) Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich możliwe są inwestycje w drogi lokalne stanowiące wyłącznie element kompleksowego projektu, dotyczącego niskoemisyjnego transportu miejskiego lub rewitalizacji – zgodnie z kompleksowym planem gospodarki niskoemisyjnej lub lokalnym planem rewitalizacji. Nie ma zatem możliwości finansowania w ww. priorytetach inwestycyjnych odrębnego projektu drogowego, np. drogi dojazdowej.

Jak podkreśla Ministerstwo, niewłaściwe decyzje co do lokalizacji i rodzaju inwestycji mogą wypaczyć rezultat strategiczny działania związany ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń, niwecząc tym samym wysiłek podejmowany celem usprawnienia systemu transportowego na rzecz propagowania publicznego, w tym ekologicznego transportu.

Analogiczną interpretację należy przyjąć w przypadku działań rewitalizacyjnych podejmowanych w PI 9b (9.2).

Wydatki na drogi lokalne mogą stanowić jedynie mniejszość wydatków w projektach realizowanych w PI 4e (4.5) oraz PI 9b (9.2).

W Priorytecie Inwestycyjnym 7b (7.2) Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi możliwa jest realizacja inwestycji w drogi lokalne stanowiące bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T – bez ograniczeń do sieci bazowej lub kompleksowej. Pod pojęciem sieci TEN-T należy rozumieć zarówno sieć drogową, jak i kolejową. Zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, sieć kompleksowa TEN-T składa się ze wszystkich istniejących i planowanych infrastruktur transportowych TEN-T, które są identyfikowane i rozwijane zgodnie z rozdziałem II ww. rozporządzenia. Natomiast, sieć bazowa składa się z tych części sieci kompleksowej, które mają największe znaczenie strategiczne z punktu widzenia osiągnięcia celów rozwoju sieci TEN-T. Sieć ta jest identyfikowana i rozwijana zgodnie z rozdziałem III do rozporządzenia 1315/2013.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, co do zasady nie ma możliwości budowania dróg lokalnych stanowiących połączenia do dróg w sieci TEN-T, które są dopiero planowane lub brak jest pewności co do ich realizacji w perspektywie 2014-2020.

Inwestycje w drogi lokalne w ramach CT 7 nie mogą stanowić więcej niż 15% alokacji programu operacyjnego przeznaczonej na transport drogowy.

Powyższe zasady będą miały zastosowanie również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego ze środków EFRR oraz EFS. Zatem jeżeli dany projekt z zakresu dróg lokalnych nie spełnia warunków określonych w Umowie Partnerstwa, nie będzie mógł ubiegać się o wsparcie ze środków RPO WP 2014-2020.

PROW 2014-2020

Inwestycje w drogi lokalne możliwe będą również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) - jako wsparcie małej infrastruktury, w tym budowy i modernizacji dróg lokalnych mających na celu połączenie jednostek osadniczych z istniejącą siecią drogową. Preferencje dotyczyć będą dróg dojazdowych do miejscowości istotnych ze względu na lokalizację ważnych obiektów i instytucji, poprawiających dojazd dla większej liczby mieszkańców; zakłada się także preferencje dla gmin o niskim poziomie podatkowym oraz o wysokim wskaźniku bezrobocia. Inwestycje dotyczące dróg wpływają na warunki życia i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym rolniczej), dostęp do edukacji, ochrony zdrowia i innych usług publicznych, a także do rynku pracy. Działania te, zgodnie z przedstawioną przez Komisję Europejską tabelą przejścia z priorytetów WPR na cele tematyczne polityki spójności, zostały przypisane do CT9.

Przedstawione wyjaśnienia mogą zostać zweryfikowane w oparciu o ostateczne ustalenia wynikające z negocjacji RPO WP 2014-2020 z Komisją Europejską. W znacznej części przypadków interpretacja zapisów może zależeć od konkretnego projektu.

 

Kalendarz wydarzeń

marzec 2020
P W Ś C Pt S N
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Lokalny Punkt Informacyjny
w Krośnie
 

ul. Staszica 20, 38-400 Krosno 
tel.: 798 771 192
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Czynny: pn 730 – 1800
wt - pt 730 - 1530 
konsultanci:
Barbara Belczyk
Marcin Sołtys
Sebastian Kornaś
Anna Mysza

Lokalny Punkt Informacyjny
w Przemyślu 

ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl 
tel.: 16 678 56 32  
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Czynny: pn 730 – 1800
wt-pt 730-1530

konsultanci:
Beata Gałęza
Adam Janusz
Dariusz Busz
Ewelina Bukowska

Lokalny Punkt Informacyjny
w Sanoku 
Rynek 18, 38-500 Sanok
tel.: 798 771 215
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
konsultanci:
Szymon Skublicki
Anna Ostrowska
Justyna Nestorowicz

Lokalny Punkt Informacyjny
w Tarnobrzegu 

ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg 
tel.: 15 823 61 46
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Czynny: pn 730 – 1800
wt-pt 730 – 1530
konsultanci:
Sebastian Lewandowski

Mariusz Nasternak
Grzegorz Męciński

GŁÓWNY PUNKT INFORMACYJNY
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
 
al.Ł. Cieplińskiego 4,
35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Czynny:
pn. 730 - 1800
wt - pt 730 – 1530

konsultanci:
Tomasz Sanecki
Paweł Hayn
Katarzyna Piekarz
Damian Dydyk

Katarzyna Sarama
Ewelina Kloc
Monika Wdowiarz

Tłumacz Google

Polish Chinese (Simplified) English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian

footer pife31

güvenlik şirketleri weblebi