Kolejny konkurs PARP w ramach Sieci KSU

 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)  ogłosiła konkurs dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn. „Świadczenie usługi systemowej KSU w zakresie  marketingu i sprzedaży produktów dla mikro- i małych przedsiębiorstw z branży przetwórstwa rolno-spożywczego lub w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw”.

Projekt realizowany jest w ramach Zadania 3 („Świadczenie usług systemowych”) projektu systemowego pt. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” POKL.

Więcej informacji na stronie PARP: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/42493

Termin składania Wniosków o udzielnie wsparcia upływa w dniu 24 września 2014 r. (godz.16.30 w siedzibie PARP)