Po szkoleniu z rozliczania projektów

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego uczestniczyli w wyjazdowym szkoleniu z rozliczania projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Szkolenie został przygotowane przez pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich we współpracy z Urzędem Gminy Dębica, Urzędem Miejskim w Dębicy, Urzędem Miejskim w Jaśle oraz Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, Rozbudowa i poprawa atrakcyjności Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość zapoznania się z projektami takimi jak: "Budowa placówki o charakterze centrum edukacyjno-sportowym na osiedlu Kępa w Dębicy", Rozbudowa i przebudowa obiektu hali basenów i lodowiska w Dębicy: Etap I - Basen rekreacyjny, Rozbudowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Stobiernej, Rewitalizacja otwartych przestrzeni rekreacyjnych Miasta Jasła, Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Kolejne szkolenie planowane jest na drugą połowę listopada 2014 r.