Własna firma szansą na sukces

Projekt „Własna firma szansą na sukces” jest odpowiedzią na problemy osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z instytucji sektora oświaty, dając im możliwość zmiany/podniesienia kwalifikacji zawodowych oraz założenia własnej działalności gospodarczej.

Projekt zapewnia kompleksowe wsparcie psychologiczne, szkoleniowe oraz doradcze, tak aby każdy z uczestników mógł przełamać bariery i obawy oraz podnieść swoją motywację do rozwijania swojej dalszej kariery zawodowej. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

Wsparcie pomostowe (1600 zł na miesiąc), pozwalające na rozwinięcie firmy i zagnieżdżenie jej na rynku.

Indywidualne doradztwo z zakresu analizy rynku i pisania biznesplanu

Poradnictwo zawodowe i psychologiczne. Analizę silnych i słabych stron, wymagania rynku pracy, opracowanie planu rozwoju zawodowego

Szkolenia z zakresu prowadzenia i zakładania własnej działalności gospodarczej

Szkolenia zawodowe – mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, bezpośrednio związane z otwieraną działalnością

Środkina rozwój założonej firmy w wysokości do 40 tys. zł

Termin składania dokumentów: od 30.09 do 6.10.2014 r.

Dodatkowe informacje: http://www.oswiatavip.pl/