Uzupełniający nabór do projektu „Nasza przyszłość”

Tarnobrzeska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  informuje o  uzupełniającym naborze do projektu „Nasza przyszłość” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dodatkowy nabór będzie prowadzony w terminie od 29.09.2014 do 10.10.2014r.

W ramach uzupełniającego naboru formularze rekrutacyjne mogą składać wyłącznie kobiety, które chcą skorzystać z formy wsparcia w postaci jednorazowej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć osobiście w Biurze Projektu w Tarnobrzegu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30 lub przesłaćpocztą/kurierem za potwierdzeniem odbioru.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne

 

- Formularz rekrutacyjny Kandydat/Kandydatka.

 

- Kserokopia świadectwa pracy i/lub innych dokumentów (np.: wypowiedzenia umowy przez pracodawcę) poświadczające spełnienie kryterium rekrutacyjnego

Dodatkowe informacje można zneleść na stronie: http://www.tarr.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=279