Dotacje i staże dla osób bez pracy

Zmiana szansą na rozwójW projekcie "Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu" mogą wziąć udział osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, przewidziane do zwolnienia, zwolnione z winy pracodawcy w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Zmiana szansą na rozwój

 

Realizacja projektu obejmuje dwie ścieżki:

  • Ścieżka A – rozpoczęcie dzielności gospodarczej (przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – do 40 000zł, udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz finansowe i doradcze wsparcie pomostowe ( 1600zł/mies. przez 6 pierwszych miesięcy działalności). W ścieżce A przewidziano udział 20 Uczestników Projektu.
  • Ścieżka B – stażowa (poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczno –doradcze, szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, płatne staże – 1600,00 brutto/mieś). W ścieżce B przewidziano udział 20 Uczestników Projektu.


Nabór do projektu będzie prowadzony:

  • Ścieżka A (dotacyjna) w dniach 13-19 listopada 2014 r. w godzinach 9:00 - 15:00 w Biurze Projektu przy ul. Słowackiego 24/75, VII Pietro, 35-060 Rzeszów.
  • Rekrutacja do Ścieżki Bstażowej będzie prowadzona w sposób ciągły od listopada 2014 r.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu w Rzeszowie.

Biuro Projektu w Rzeszowie
ul. Słowackiego 24/75 (VII piętro)
35-060 Rzeszów
tel. +48 17 55 55 019
www.szansa.fundacjatarnowskiego.pl