Droga do aktywności zawodowej osób do 30 roku życia

Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKATOR" zaprasza do udziału w projekcie: "Droga do aktywności zawodowej osób do 30 roku życia".

Zakres merytoryczny wsparcia:

 

  • warsztaty kompetencji społecznych
  • kurs operator/ka koparko-ładowarki klasa III
  • kurs operator/ka koparki jednonaczyniowej klasa III
  • cztero-miesięczne staże zawodowe

Zasięg projektu: powiaty: dębicki, ropczycko-sędziszowski, mielecki, jasielski

Grupa docelowa:

  • osoby długotrwale bezrobotne 20 osób (do 30 roku życia)

Instytucja realizująca wsparcie:

Łukasz Rokosz Ośrodek Szkolenia Zawodowego "EDUKATOR", ul. Kościuszki 73, 39-200 Dębica

tel. 14 681-60-06