„Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy”

 Zapraszamy do udziału w projekcie „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy”

 

Projekt adresowany jest do dorosłych kobiet i mężczyzn, którzy:

-        utracili pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy (z przyczyn zakładu pracy) przed dniem przystąpienia do projektu,

-        zamieszkują na obszarze powiatów: łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, dębickiego, rzeszowskiego lub m. Rzeszów oraz

-        są zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne.

W ramach Projektu oferujemy udział w:

-        200-godzinnym kursie zawodowym dopasowanym do potrzeb

-        płatne sześciomiesięczne staże zawodowe

-        pomoc w znalezieniu zatrudnienia

-        stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie

Rekrutacja do Projektu jest prowadzona od 13 do 28 listopada 2014r.

Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne na stronie www.perspektywy.polska.pro

i w Biurze Projektu.

Biuro projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno – Gospodarcze

ul. Warszawska 5/7

35-205 Rzeszów

tel. 17 852 27 60 w. 33 oraz 603 634 510 lub 605 634 255 (pon-pt od 9.00 do 15.00)