Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu

Uprzejmie informujemy, że Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego realizuje projekt pod nazwą „Zmiana szansą na rozwój na Podkarpaciu”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL 2007-2013.

Grupą docelową projektu stanowią osoby bezrobotne/ nieaktywne zawodowo, przewidziane do zwolnienia/ zwolnione z winy pracodawcy w ciągu 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

  • Ścieżka B – stażowa( poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczno –doradcze, szkolenia zawodowe, stypendia szkoleniowe, płatne staże – 1600,00 brutto/mieś). W ścieżce B przewidziano udział 20 Uczestników Projektu.

Nabór do projektu „Zmiana szansą na rozwój Podkarpaciu” - Ścieżka B (stażowa) będzie prowadzony w dniach 10-17 grudnia 2014r. w godzinach 9:00 - 15:00 w Biurze Projektu przy ul. Słowackiego 24/75, VII Pietro, 35-060 Rzeszów.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej projektu www.szansa.fundacjatarnowskiego.pl oraz w Biurze Projektu w Rzeszowie.

Biuro Projektów w Rzeszowie
ul. Słowackiego 24/75 (VII piętro)
35-060 Rzeszów