Udana wizyta delegacji z Mołdawii

12 grudnia br. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim odwiedziła delegacja pracowników administracji z Mołdawii

Delegacja realizowała 6. dniową wizytę studyjną w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej „Profesjonalizacja zarządzania operacyjnego – wdrożenie nowoczesnych metod pozyskiwania funduszy dla realizacji strategii rejonowych 6. rejonów Mołdawii”.

Konsultantka Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich poprowadziła spotkanie informacyjne nt. stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2007-2013, omówiła zasady programowania funduszy strukturalnych w latach poprzednich oraz na nową perspektywę 2014-2020, a także założenia strategii rozwoju województwa podkarpackiego.

Mołdawianie docenili efekty wdrażania Programu, a także zrealizowane w jego ramach inwestycje. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że Podkarpacie to piękny, ale także mający w sobie olbrzymi potencjał region.

Mamy nadzieję, że nasze dotychczasowe doświadczenia z Funduszami zainspirowały Gości, a nawiązane kontakty zaowocują dalszą współpracą naszych Narodów.