Rekrutacja do programu "Ponowny start"

Projekt „Zacznij od nowa! Program kompleksowej aktywizacji zawodowej osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy” w zakresie Programu szkoleniowo-stażowego „Ponowny start” realizowany jest przez Lidera Projektu, BD Center Spółka z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Adresaci

Osoby zamieszkujące województwo podkarpackie, które:

- zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy pozostające bez pracy nie dłużej niż 6 miesięcy przed rozpoczęciem udziału w Projekcie,są przewidziane lub zagrożone zwolnieniem z przyczyn
- dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne, mającego swoją jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego.

 

Formy wsparcia

 

Program szkoleniowo-stażowy „Ponowny start” przewiduje następujące formy wsparcia:

  • doradztwo zawodowe,
  • indywidualne spotkania z psychologiem
  • warsztaty z poruszania się po rynku pracy
  • pośrednictwo pracy
  • praktyki zawodowe
  • szkolenia zawodowe
  • staże

 

Rekrutacja trwa do 20 stycznia 2015 r.

 

Dodatkowe informacje mozna znaleśc na stronie: http://zacznijodnowa.rze.pl/