Szkolenia z rozliczania projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Celem spotkań było zapoznanie się uczestników z podstawowymi zasadami wypełniania wniosków o płatność, sprawozdawczości i kontroli projektów.

 Konsultanci z Loklanych Punktów Informacyjnych w Przemyślu i Stalowej Wolina prezentowali także przykłady najczęściej popełnianych błędów i zwracali uwagę na "newralgiczne" miejsca we wnioskach.

Ponadto każdy uczestnik  miał możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z ekspertami z Departamentów wdrażających RPO.