Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Polska i Ukraina po 2014 roku. Innowacyjność w relacjach międzynarodowych"

 Modele współpracy transgranicznej, zadania samorządów lokalnych, szkolnictwo wyższe a filozofia praw człowieka i innowacyjność w relacjach międzynarodowych oraz edukacja i biznes – nowe formy współpracy, to jedne z najważniejszych elementów Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej w Przemyślu. 

 

Przemysl

Została ona zorganizowana przez Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityki Regionalnej Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Konferencja była też okazją do przybliżenia tematyki pozyskiwania Funduszy Europejskich. Wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z pomocy obecnych na miejscu konsultantów Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Powodzeniem cieszyły się publikacje oraz upominki promujące unijne fundusze.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Podkarpackiego – Władysław Ortyl oraz Prezydent Miasta Przemyśla – Robert Choma.