Newsletter PIFE

Logowanie/Rejestracja

Statystyki przeglądania

3603521
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Ogółem
122
142
122
3455004
3720
15259
3603521

Twoje IP: 52.203.18.65
Zegar serwera: 2022-01-24 17:31:25

II edycja konkursu "Unijne Perły Podkarpacia"

Aby zagłosować na projekty nominowane w ramach II edycji konkursu "Unijne Perły Podkarpacia" należy:

Głosowanie zakończy się 2. grudnia 2013 r.

Perła wśród projektów społecznych

Ośrodek Promocji Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Radość

Nazwa projektu

Ośrodek Promocji Aktywności Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Radość

Program operacyjny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nr i nazwa działania

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Wartość projektu

2 608 337,00 zł

Wkład Unii Europejskiej

2 217 086,45 zł

Ku Przyszłości

Nazwa projektu

„Ku Przyszłości”

Program operacyjny

Kapitał Ludzki

Nr i nazwa działania

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Wartość projektu

2 313 428,00 zł

Wkład Unii Europejskiej

2 278 726,58 zł

Dzięki realizacji projektu utworzono ośrodek przedszkolny we wsi Partynia (gmina Radomyśl Wielki). Realizacja projektu wpłynęła na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji oraz wzrost odsetka dzieci w wieku 3–5 lat na obszarach wiejskich uczestniczących w różnych formach edukacji przedszkolnej. Uczestnictwo dzieci i rodziców w tym projekcie było całkowicie bezpłatne.

Inkubator Zakładów Aktywności Zawodowej Województwa Podkarpackiego

Nazwa projektu

Inkubator Zakładów Aktywności Zawodowej Województwa Podkarpackiego

Program operacyjny

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nr i nazwa działania

7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Wartość projektu

1.033.270,00 zł

Wkład Unii Europejskiej

1.033.270,00 zł

Projekt skierowany był do 7 Zakładów Aktywności Zawodowej Województwa Podkarpackiego:
Zapewnił im:
• dostęp do specjalistycznych usług prawnych, księgowych i marketingowych
• doradztwo indywidualne i grupowe
• szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywniejszego prowadzenia ZAZ

Projekt promował zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej.
Zorganizowano m. in.
- 2 edycje Ogólnopolskich Targów ZAZ;
- 2 edycje Konferencji „System aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce – nowe wyzwania" oraz „Wieloaspektowa współpraca – droga do rozwoju Zakładów Aktywności Zawodowej";
- wystawę „Praca buduje" prezentującą pracę osób niepełnosprawnych zatrudnionych w podkarpackich ZAZ.
 
Projekt umożliwił promocję produktów ZAZ jako atrakcyjnych, profesjonalnie wykonanych, o wysokiej jakości, wypełniających niszę rynkową.

Oddaj głos na wybrany projekt w tej kategorii

Perła wśród projektów przedsiębiorców

Nowa Jakość usług dostępna w Zajeździe Pod Caryńską

Nazwa projektu

„Nowa Jakość usług dostępna w Zajeździe Pod Caryńską jako efekt wdrożenia innowacyjnej technologii – Inteligentny Hotel”

Program operacyjny

Regionalny Program Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Nr i nazwa działania

Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”

Wartość projektu

6 315 154,69 PLN

Wkład Unii Europejskiej

2 972 254,85 PLN

Dzięki realizacji projektu mozliwe było zmodernizowanie istniejącego przedsiębiorstwa poprzez utworzenie nowej bazy noclegowej, części SPA – odnowy biologicznej, obsługi imprez okolicznościowych oraz biznesowych konferencji. Dzięki rozbudowie zaplecza gastronomicznego poprzez wprowadzenie nowej linii technologicznej dotyczącej wydawania posiłków oraz zakupowi specjalistycznych urządzeń spełniających obowiązujące standardy w tej dziedzinie Zajazd „Pod Caryńską" pozostaje bezkonkurencyjny na lokalnym rynku.

Pożyczka globalna - szansą dla rozwoju Podkarpacia

Nazwa projektu

Pożyczka globalna - szansą dla rozwoju Podkarpacia

Program operacyjny

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Nr i nazwa działania

Działanie I.2 Instrumenty inżynierii finansowej

Wartość projektu

6 000 000 zł

Wkład Unii Europejskiej

5 100 000 zł

Dzięki realizacji projektu możliwe jest zapewnienie finansowania zewnętrznego przedsiębiorcom inwestującym na terenie województwa podkarpackiego, rozpoczynającym i rozwijającym działalność gospodarczą, w tym bez sukcesu rynkowego i historii kredytowej, potrzebującym pieniędzy na start i rozwój.

Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie ML System

Nazwa projektu

Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego w firmie ML System poprzez stworzenie fotowoltaicznego labolatorium

badan i pomiarów ogniw krzemowych oraz organicznych"

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Nr i nazwa działania

1.3 Regionalny system innowacji

Wartość projektu

4 768 627 PLN

Wkład Unii Europejskiej

2 306 673 PLN

Projekt polegał na utworzeniu fotowoltaicznego laboratorium badań i pomiarów ogniw krzemowych oraz organicznych. Specjalistyczna aparatura stanowiąca wyposażenie laboratorium umożliwiła realizację zaawansowanych programów badawczych oraz prac projektowo-wdrożeniowych  zmierzających do opracowania zaawansowanych technologii z zakresu fotowoltaiki.

Wzrost konkurencyjności Olimp Laboratories

Nazwa projektu

Wzrost konkurencyjności olimp laboratories poprzez wdrożenie innowacji procesowej, produktowej i marketingowej produkcji suplementów diety i środków dietetycznych

Program operacyjny

Regionalny Program Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Nr i nazwa działania

Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości” Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne”

Wartość projektu

3 354 005 PLN

Wkład Unii Europejskiej

1 566 220 PLN

Projekt obejmował zakup nowych środków trwałych, stanowiących elementy wdrażanej technologii na poszczególnych etapach procesu pakowania  – saszetkowania, blistrowania i pakowania w kartony.
Realizacja projektu umożliwiła wdrożenie nowych produktów - innowacyjnych środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów diety wykorzystujących zaawansowane rozwiązania recepturowe, surowcowe i opakowania tworzone w oparciu o najbardziej aktualny stan wiedzy naukowej.

Oddaj głos na wybrany projekt w tej kategorii

Perła wśród projektów dot. turystyki i kultury

Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno

Nazwa projektu

Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno

Program operacyjny

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nr i nazwa działania

6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Wartość projektu

23 668 154, 55 PLN

Wkład Unii Europejskiej

9 227 608, 64 PLN

Celem  projektu było stworzenie konkurencyjnego i innowacyjnego produktu turystycznego o charakterze unikatowym i ponadregionalnym. Opierając się na bogatej tradycji produkcji szkła w Krośnie utworzona została grupa atrakcji turystycznych połączonych wspólnym tematem jakim jest „szkło". Projekt Centrum Dziedzictwa Szkła jest przedsięwzięciem, które nie tylko ma szansę to zmienić, ale już zmienia ten stan rzeczy. W jego ramach powstał zespół atrakcji z obiektem głównym Centrum na czele, które prezentują w sposób nowoczesny i atrakcyjny nieobecny dotąd w polskiej turystyce i kulturze temat. Do turystów przemawiają przede wszystkim: interakcja, bezpośredni kontakt z ludźmi od dawna pracującymi w hutnictwie szkła, nowoczesne środki prezentacji, różnorodność programu zwiedzania (różne aspekty hutnictwa szkła i szklanej twórczości prezentowane w różnych miejscach) i dopasowanie oferty do potrzeb współczesnego turysty. Dzięki temu wizyta w krośnieńskim Centrum jest niezapomnianym wydarzeniem, pozwalającym odkryć lub spojrzeć na szkło w zupełnie inny sposób.

Utworzenie "Kresowej Osady"

Nazwa projektu

Utworzenie "Kresowej Osady" oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansa dla obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Nr i nazwa działania

7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Wartość projektu

6 347 876,39

Wkład Unii Europejskiej

3 874 074,67

 

Celem projektu było utworzenie markowego produktu turystycznego Gminy Lubaczów: „Kresowej Osady" - ośrodka wytwórczego i promocyjnego produktów regionalnych i tradycyjnych w Baszni Górnej. Działania pozwolą na zrekultywowanie niezagospodarowanych terenów, zrewitalizowanie nieużytkowanych budynków, integrację i aktywizację osób bezrobotnych, ożywienie miejscowości Basznia Dolna, Basznia Górna i Podlesie, zaktywizowanie pszczelarzy, rolników, promocji tradycyjnych gospodarstw rolnych (charakterystycznej zabudowy, hodowli zwierząt gospodarskich i upraw). Jednocześnie przyczyni się do tworzenia dodatkowej oferty turystycznej poprzez m. in. powstanie gospodarstw agroturystycznych.

Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu

Nazwa projektu

Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu

Program operacyjny

Regionalny Program Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Nr i nazwa działania

6.1 Turystyka i kultura

Wartość projektu

22 251 738,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej

10 154 655,66 PLN

Celem projektu była rewaloryzacja, konserwacja, renowacja oraz zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem, a także wzmocnienie ich funkcji kulturalnej turystycznej.

Zakres prac na Zamku Kazimierzowskim:
- Remont i rewaloryzacja zabudowań zamkowych
- Remont murów i baszt.
- Modernizacja infrastruktury technicznej
- Renowacja dziedzińca zamkowego.
- Zagospodarowanie wzgórza zamkowego:

Zakres prac w Parku Miejskim:
- Modernizacja oświetlenia Parku
- Modernizacja alejek parkowych
- Rewitalizacja ekosystemu stawowego.
- Budowa i uzupełnienie elementów małej architektury (place zabaw, ławki)

Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta Sanoka

Nazwa projektu

Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta Sanoka

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Nr i nazwa działania

Priorytet VII Spójność wewnątrzregionalna, dzielenie 7.1. Rewitalizacja miast

Wartość projektu

7 098 078,91 PLN

Wkład Unii Europejskiej

3 606 733,45 PLN

Dzięki realizacji projektu udało się zrealizować m. in. nastepujące działania:
- Zagospodarowanie terenu dziedzińca zamkowego
- Odnowienie elewacji i stolarki okiennej renesansowego zamku
- Dobudowa piwnic do zamku
- Dodatkowe systemy zabezpieczające istniejącego zamku
- Dobudowa podziemnego rezerwatu archeologicznego
- Budowa 3 wiat ekspozycyjnych, rekonstrukcja drewnianych schodów przy zamku, budowa muru
- Dobudowa 1 kondygnacji istniejącej wieży.

Oddaj głos na wybrany projekt w tej kategorii

Perła wśród projektów dot. infrastruktury technicznej i publicznej

Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych

Nazwa projektu

Budowa hali sportowej w Ustrzykach Dolnych szansą na równy dostęp do infrastruktury sportowej uczniów z terenów gmin bieszczadzkich

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Nr i nazwa działania

5.1 Infrastruktura edukacyjna

Wartość projektu

10.259.462,12 zł

Wkład Unii Europejskiej

3.189.960,35 zł

Projekt obejmował budowę wielofunkcyjnej hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącej szkoły publicznej i niezbędną infrastrukturą techniczną. Budynek hali sportowej zaprojektowano jako dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony. Bryła budynku podzielona została funkcjonalnie na dwie części: halę sportową i zaplecze sanitarno-szatniowo-administracyjne.

 

Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4

Nazwa projektu

Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4

Program operacyjny

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Nr i nazwa działania

Działanie 8.2: Drogi krajowe poza siecią TEN-T

Wartość projektu

86 344 980 PLN

Wkład Unii Europejskiej

68 099 132 PLN

 

 

Dzięki wybudowanej drodze poprawie uległa dostępność do międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka, a przede wszystkim rozwiązany został problem niskiej przepustowości miasta, w ciągach ważnych dróg krajowych oraz w kierunku przejść granicznych w Korczowej, Medyce Barwinku i Krościenku. Oprócz drogi o długości 2,47 km zakres rzeczowy inwestycji obejmował wybudowanie dwóch wiaduktów o łącznej długości 116 metrów, budowę ekranów dźwiękochłonnych na długości 2 356 metrów, budowę dróg dojazdowych, budowę 6 przejść dla zwierząt oraz przebudowę sieci wodociągowej.

 

 

Modernizacja i rozbudowa SOR w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie

Nazwa projektu

Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie

Program operacyjny

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Nr i nazwa działania

XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Wartość projektu

42 072 206 PLN

Wkład Unii Europejskiej

26 597 141 PLN

Celem projektu było utrzymanie dobrego poziomu zdrowia ludności, obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego. Istotnym elementem zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego jest poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, standardów wyposażenia w sprzęt medyczny oraz zwiększenie skuteczności działań w stanach zagrożenia zdrowotnego. Projekt ten bezpośrednio dotyczył budowy i wyposażenia oddziału ratunkowego, by spełniał wymogi systemu ratownictwa medycznego, określone w ustawie o ratownictwie medycznym. Zakupiony sprzęt medyczny i urządzenia mają służyć diagnostyce oraz leczeniu osób w przypadku zagrożenia utraty życia.

 

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu

Nazwa projektu

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania – Powiat Mielecki

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Nr i nazwa działania

1.3 Regionalny system innowacji

Wartość projektu

15.330.566,19 zł

Wkład Unii Europejskiej

13.027.723,88 zł

Celem projektu było tworzenie nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej służącej kształceniu praktycznemu w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania. W wyniku realizacji projektu został wybudowany nowy obiekt mieszczący 10 nowocześnie wyposażonych laboratoriów, w których będą sie odbywały specjalistyczne zajęcia dydaktyczne służące kształceniu młodzieży oraz dorosłych. Może tam tez być prowadzona podstawowa działalność naukowa.

Oddaj głos na wybrany projekt w tej kategorii

Perła wśród projektów dot. ochrony środowiska i rewitalizacji

Blok kogeneracyjny ciepła i energii elektrycznej opalany biomasą

Nazwa projektu

„Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt)i energii elektrycznej (1,225 MWe) opalany biomasą w Ciepłowni Łężańska w Krośnie”

Program operacyjny

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Nr i nazwa działania

Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii

Wartość projektu

40 096 696,10 PLN

Wkład Unii Europejskiej

11 512 500 PLN

W ramach projektu wybudowano nowy budynek elektrociepłowni.
Zainstalowano nowy blok kogeneracyjny składający się z kotła na olej termalny opalanego biomasą i turbogeneratora ORC. Moc energii cieplnej w kogeneracji osiągnięta dzięki blokowi kogeneracyjnemu wynosi 5,35 MW.
Wybudowano wiatę magazynowową paliwa.
Zakupiono ładowarkę, którą będzie transportowana biomasa do elektrociepłowni.
Powstała instalacja wyprowadzenia mocy elektrycznej do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego oraz sieć cieplna łącząca nowy blok kogeneracyjny z układem technologicznym istniejącej kotłowni.

Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka

Nazwa projektu

Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa

Program operacyjny

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Nr i nazwa działania

4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

Wartość projektu

50 678 456 PLN

Wkład Unii Europejskiej

33 659 185 PLN

Celem projektu było zabezpieczenie przed zalewaniem terenów w niecce terenowej w rejonie ulic Akacjowej, Miedzianej, Boya-Żeleńskiego, Wita Stwosza, Srebrnej i Jaracza w Rzeszowie. Realizacja projektu w pozytywny sposób wpłynęła na rozwój gminy.

Dzięki wybudowaniu nowoczesnego kanału tereny zlokalizowane wokół potoku Mikośka zostały wyposażone w infrastrukturę, która jest w stanie sprostać rosnącej urbanizacji miasta zarówno w centrum Rzeszowa jak i na jego obrzeżach. Zmniejszona ilość podtopień powoduje, że tereny wcześniej uznawane za nieatrakcyjne, zyskują nowych mieszkańców, którzy chętnie się osiedlają na tym obszarze, a także w pozytywny sposób oddziałuje na sytuację społeczno-gospodarczą , poprzez wzrost zainteresowania wśród przedsiębiorców możliwością rozpoczęcia działalności jak również jej poszerzania. Realizacja projektu przyczyniła się do zwrócenia uwagi potencjalnych inwestorów na tereny zalewowe dotychczas uznawane za mało atrakcyjne pod względem inwestycyjnym.

Poprawa funkcjonowania i estetyki przestrzennej Rynku w Strzyżowie

Nazwa projektu

„Poprawa funkcjonowania i estetyki przestrzennej Rynku w Strzyżowie wraz z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną służącą pobudzeniu społeczno – gospodarczego miasta”

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Nr i nazwa działania

7.1 Rewitalizacja miast

Wartość projektu

7.963.529,54 zł

Wkład Unii Europejskiej

6.701.114,64 zł

W ramach projektu przeprowadzono rewitalizację placu Rynku z wymianą utwardzonej posadzki wraz z remontem nawierzchni ulic dolotowych, budową i wymianą kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągów, wykonaniem oświetlenia placu, fontanny, urządzeniem nowej zieleni, wyposażenia Rynku w ławki, kosze na śmiecie, stojaki dla rowerów, lampy uliczne oraz wykonaniem systemu monitoringu.
Zaadaptowano też poddasze budynku „Czarna Sień" z przeznaczeniem na cele muzealno-wystawiennicze Samorządowego Muzeum Ziemi Strzyżowskiej, a odnowiony budynek przy ul. Łukasiewicza 10 przeznaczono na siedzibę Muzeum. 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku

Nazwa projektu

 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Nr i nazwa działania

 

Działanie 7.1 Rewitalizacja miast

Wartość projektu

 

5 494 465, 12 PLN

Wkład Unii Europejskiej

 

4 405 854, 86 PLN

Dzięki realizacji projektu zrealizowano następujące działania:
-Odnowa i zagospodarowanie oraz podniesienie bezpieczeństwa Dużych Plant,
- Przebudowa i urządzenie „Małych Plant" w Nisku
- Odnowa i podniesienie poziomu bezpieczeństwa Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku oraz budowa amfiteatru spełniającego funkcje społeczne, integracyjne i rekreacyjne,
- Rewitalizacja elewacji budynku Urzędu Gminy i Miasta w Nisku
- rewitalizacja Pomnika Orląt Lwowskich,
- Odnowa Sanktuarium Świętego Józefa

Oddaj głos na wybrany projekt w tej kategorii

footer pife31

güvenlik şirketleri weblebi