Newsletter PIFE

Logowanie/Rejestracja

Statystyki przeglądania

3009724
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Ogółem
3261
3678
14290
2821901
98794
116106
3009724

Twoje IP: 46.229.168.145
Zegar serwera: 2020-02-27 20:56:25

II edycja konkursu "Unijne Perły Podkarpacia"

Aby zagłosować na projekty nominowane w ramach II edycji konkursu "Unijne Perły Podkarpacia" należy:

Głosowanie zakończy się 2. grudnia 2013 r.

Perła wśród projektów dot. ochrony środowiska i rewitalizacji

Blok kogeneracyjny ciepła i energii elektrycznej opalany biomasą

Nazwa projektu

„Blok kogeneracyjny ciepła (6,8 MWt)i energii elektrycznej (1,225 MWe) opalany biomasą w Ciepłowni Łężańska w Krośnie”

Program operacyjny

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013

Nr i nazwa działania

Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii

Wartość projektu

40 096 696,10 PLN

Wkład Unii Europejskiej

11 512 500 PLN

W ramach projektu wybudowano nowy budynek elektrociepłowni.
Zainstalowano nowy blok kogeneracyjny składający się z kotła na olej termalny opalanego biomasą i turbogeneratora ORC. Moc energii cieplnej w kogeneracji osiągnięta dzięki blokowi kogeneracyjnemu wynosi 5,35 MW.
Wybudowano wiatę magazynowową paliwa.
Zakupiono ładowarkę, którą będzie transportowana biomasa do elektrociepłowni.
Powstała instalacja wyprowadzenia mocy elektrycznej do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego oraz sieć cieplna łącząca nowy blok kogeneracyjny z układem technologicznym istniejącej kotłowni.

Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka

Nazwa projektu

Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa

Program operacyjny

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Nr i nazwa działania

4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi

Wartość projektu

50 678 456 PLN

Wkład Unii Europejskiej

33 659 185 PLN

Celem projektu było zabezpieczenie przed zalewaniem terenów w niecce terenowej w rejonie ulic Akacjowej, Miedzianej, Boya-Żeleńskiego, Wita Stwosza, Srebrnej i Jaracza w Rzeszowie. Realizacja projektu w pozytywny sposób wpłynęła na rozwój gminy.

Dzięki wybudowaniu nowoczesnego kanału tereny zlokalizowane wokół potoku Mikośka zostały wyposażone w infrastrukturę, która jest w stanie sprostać rosnącej urbanizacji miasta zarówno w centrum Rzeszowa jak i na jego obrzeżach. Zmniejszona ilość podtopień powoduje, że tereny wcześniej uznawane za nieatrakcyjne, zyskują nowych mieszkańców, którzy chętnie się osiedlają na tym obszarze, a także w pozytywny sposób oddziałuje na sytuację społeczno-gospodarczą , poprzez wzrost zainteresowania wśród przedsiębiorców możliwością rozpoczęcia działalności jak również jej poszerzania. Realizacja projektu przyczyniła się do zwrócenia uwagi potencjalnych inwestorów na tereny zalewowe dotychczas uznawane za mało atrakcyjne pod względem inwestycyjnym.

Poprawa funkcjonowania i estetyki przestrzennej Rynku w Strzyżowie

Nazwa projektu

„Poprawa funkcjonowania i estetyki przestrzennej Rynku w Strzyżowie wraz z uzbrojeniem terenu w infrastrukturę techniczną służącą pobudzeniu społeczno – gospodarczego miasta”

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Nr i nazwa działania

7.1 Rewitalizacja miast

Wartość projektu

7.963.529,54 zł

Wkład Unii Europejskiej

6.701.114,64 zł

W ramach projektu przeprowadzono rewitalizację placu Rynku z wymianą utwardzonej posadzki wraz z remontem nawierzchni ulic dolotowych, budową i wymianą kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągów, wykonaniem oświetlenia placu, fontanny, urządzeniem nowej zieleni, wyposażenia Rynku w ławki, kosze na śmiecie, stojaki dla rowerów, lampy uliczne oraz wykonaniem systemu monitoringu.
Zaadaptowano też poddasze budynku „Czarna Sień" z przeznaczeniem na cele muzealno-wystawiennicze Samorządowego Muzeum Ziemi Strzyżowskiej, a odnowiony budynek przy ul. Łukasiewicza 10 przeznaczono na siedzibę Muzeum. 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku

Nazwa projektu

 

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Nisku

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Nr i nazwa działania

 

Działanie 7.1 Rewitalizacja miast

Wartość projektu

 

5 494 465, 12 PLN

Wkład Unii Europejskiej

 

4 405 854, 86 PLN

Dzięki realizacji projektu zrealizowano następujące działania:
-Odnowa i zagospodarowanie oraz podniesienie bezpieczeństwa Dużych Plant,
- Przebudowa i urządzenie „Małych Plant" w Nisku
- Odnowa i podniesienie poziomu bezpieczeństwa Zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku oraz budowa amfiteatru spełniającego funkcje społeczne, integracyjne i rekreacyjne,
- Rewitalizacja elewacji budynku Urzędu Gminy i Miasta w Nisku
- rewitalizacja Pomnika Orląt Lwowskich,
- Odnowa Sanktuarium Świętego Józefa

Oddaj głos na wybrany projekt w tej kategorii

footer pife31

güvenlik şirketleri weblebi