Newsletter PIFE

Logowanie/Rejestracja

Statystyki przeglądania

3009964
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Ogółem
3501
3678
14530
2821901
99034
116106
3009964

Twoje IP: 46.229.168.130
Zegar serwera: 2020-02-27 22:13:14

II edycja konkursu "Unijne Perły Podkarpacia"

Aby zagłosować na projekty nominowane w ramach II edycji konkursu "Unijne Perły Podkarpacia" należy:

Głosowanie zakończy się 2. grudnia 2013 r.

Perła wśród projektów dot. turystyki i kultury

Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno

Nazwa projektu

Centrum Dziedzictwa Szkła Krosno

Program operacyjny

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nr i nazwa działania

6.4: Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Wartość projektu

23 668 154, 55 PLN

Wkład Unii Europejskiej

9 227 608, 64 PLN

Celem  projektu było stworzenie konkurencyjnego i innowacyjnego produktu turystycznego o charakterze unikatowym i ponadregionalnym. Opierając się na bogatej tradycji produkcji szkła w Krośnie utworzona została grupa atrakcji turystycznych połączonych wspólnym tematem jakim jest „szkło". Projekt Centrum Dziedzictwa Szkła jest przedsięwzięciem, które nie tylko ma szansę to zmienić, ale już zmienia ten stan rzeczy. W jego ramach powstał zespół atrakcji z obiektem głównym Centrum na czele, które prezentują w sposób nowoczesny i atrakcyjny nieobecny dotąd w polskiej turystyce i kulturze temat. Do turystów przemawiają przede wszystkim: interakcja, bezpośredni kontakt z ludźmi od dawna pracującymi w hutnictwie szkła, nowoczesne środki prezentacji, różnorodność programu zwiedzania (różne aspekty hutnictwa szkła i szklanej twórczości prezentowane w różnych miejscach) i dopasowanie oferty do potrzeb współczesnego turysty. Dzięki temu wizyta w krośnieńskim Centrum jest niezapomnianym wydarzeniem, pozwalającym odkryć lub spojrzeć na szkło w zupełnie inny sposób.

Utworzenie "Kresowej Osady"

Nazwa projektu

Utworzenie "Kresowej Osady" oraz nadanie nowych funkcji turystycznych i edukacyjnych szansa dla obszaru poprzemysłowego i popegeerowskiego Gminy Lubaczów

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Nr i nazwa działania

7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Wartość projektu

6 347 876,39

Wkład Unii Europejskiej

3 874 074,67

 

Celem projektu było utworzenie markowego produktu turystycznego Gminy Lubaczów: „Kresowej Osady" - ośrodka wytwórczego i promocyjnego produktów regionalnych i tradycyjnych w Baszni Górnej. Działania pozwolą na zrekultywowanie niezagospodarowanych terenów, zrewitalizowanie nieużytkowanych budynków, integrację i aktywizację osób bezrobotnych, ożywienie miejscowości Basznia Dolna, Basznia Górna i Podlesie, zaktywizowanie pszczelarzy, rolników, promocji tradycyjnych gospodarstw rolnych (charakterystycznej zabudowy, hodowli zwierząt gospodarskich i upraw). Jednocześnie przyczyni się do tworzenia dodatkowej oferty turystycznej poprzez m. in. powstanie gospodarstw agroturystycznych.

Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu

Nazwa projektu

Modernizacja Zamku Kazimierzowskiego wraz z rewitalizacja Parku Miejskiego w Przemyślu

Program operacyjny

Regionalny Program Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Nr i nazwa działania

6.1 Turystyka i kultura

Wartość projektu

22 251 738,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej

10 154 655,66 PLN

Celem projektu była rewaloryzacja, konserwacja, renowacja oraz zachowanie obiektów dziedzictwa kulturowego wraz z otoczeniem, a także wzmocnienie ich funkcji kulturalnej turystycznej.

Zakres prac na Zamku Kazimierzowskim:
- Remont i rewaloryzacja zabudowań zamkowych
- Remont murów i baszt.
- Modernizacja infrastruktury technicznej
- Renowacja dziedzińca zamkowego.
- Zagospodarowanie wzgórza zamkowego:

Zakres prac w Parku Miejskim:
- Modernizacja oświetlenia Parku
- Modernizacja alejek parkowych
- Rewitalizacja ekosystemu stawowego.
- Budowa i uzupełnienie elementów małej architektury (place zabaw, ławki)

Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta Sanoka

Nazwa projektu

Rewitalizacja wzgórza zamkowego – najstarszej części miasta Sanoka

Program operacyjny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Nr i nazwa działania

Priorytet VII Spójność wewnątrzregionalna, dzielenie 7.1. Rewitalizacja miast

Wartość projektu

7 098 078,91 PLN

Wkład Unii Europejskiej

3 606 733,45 PLN

Dzięki realizacji projektu udało się zrealizować m. in. nastepujące działania:
- Zagospodarowanie terenu dziedzińca zamkowego
- Odnowienie elewacji i stolarki okiennej renesansowego zamku
- Dobudowa piwnic do zamku
- Dodatkowe systemy zabezpieczające istniejącego zamku
- Dobudowa podziemnego rezerwatu archeologicznego
- Budowa 3 wiat ekspozycyjnych, rekonstrukcja drewnianych schodów przy zamku, budowa muru
- Dobudowa 1 kondygnacji istniejącej wieży.

Oddaj głos na wybrany projekt w tej kategorii

footer pife31

güvenlik şirketleri weblebi