Styczniowe Mobilne Punkty Informacyjne

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na indywidualne konsultacje nt. pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich. Podczas dyżuru mieszkańcy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich. Odwiedzimy m. in. Dynów, Nisko, Nozdrzec, Domaradz, Jasienicę Rosielną, Haczów, Tyrawę Wołoską i Stalową Wolę.

Harmonogram dyżurów:

14.01.2015 (środa)

 • Gmina Dynów,  godz. 10:00-12:00 
 • Gmina Nozdrzec,  godz. 10:15-12:15

15.01.2015 (czwartek)

 • Gmina Domaradz, godz. 10:00-12:00
 • Gmina Jasienica Rosielna, godz. 10:15-12:15              

16.01.2015 (piątek)

 • Gmina Krasiczyn, Urząd Gminy: godz. 11:00 - 13:00

20.01.2015 (wtorek)

 • Stalowa Wola - Starostwo Powiatowe, ul. Podleśna 15: godz. 13:00 - 15:00

22.01.2015 (czwartek)

 • Gmina Brzozów, Urząd Miasta: 10:00-12:00   
 • Gmina Haczów, Urząd Gminy: 10:20-12:20 

 23.01.2015 (piątek)  

 • Gmina Tyrawa Wołoska, Gminny Ośrodek Kultury: godz. 10:00-12:00
 • Gmina Dydnia, Urząd Gminy: godz. 10:30-12:30

28.01.2015 (środa)

 • Nisko - Urząd Gminy i Miasta,Plac Wolności 14: godz. 12:00 - 14:00
 • Jaśliska - Urząd Gminy: godz. 10:00 - 13:00

30.01.2015 (piątek)

 • Dębowiec - Urząd Gminy: godz. 10:00 - 13:00