Projekt Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego przyjęty

W poniedziałek 27 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Już jutro ruszą konsultacje społeczne.

W ramach konsultacji społecznych planowane są też spotkania w ośrodkach subregionalnych. Takie spotkania podczas, których będzie można zapoznać się z projektem dokumentu oraz zgłosić swoje uwagi odbędą się w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

Wersja przyjęta na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego po konsultacjach trafi do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.