Newsletter PIFE

Logowanie/Rejestracja

Statystyki przeglądania

3567275
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Ogółem
118
93
118
3418808
2043
4905
3567275

Twoje IP: 3.238.95.208
Zegar serwera: 2021-09-20 13:56:33

Największy program na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską

Głównymi odbiorcami wsparcia będą podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w szczególności duże firmy.

 

Priorytety PO IiŚ 2014-2020:

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki– alokacja z FE 1 828,4 mln euro:

 • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym,
 • promowanie strategii niskoemisyjnych,
 • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, rozwój wysokosprawnej kogeneracji.

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu– alokacja z FE 3 508,2 mln euro:

 • rozwój infrastruktury środowiskowej,
 • dostosowanie do zmian klimatu,
 • ochrona i zahamowanie spadku różnorodności biologicznej,
 • poprawa jakości środowiska miejskiego.

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego– alokacja z FE 9 532,4 mln euro:

 • rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym,
 • transport intermodalny, morski i śródlądowy.

4. Infrastruktura drogowa dla miast– alokacja z FE 2 970,3 mln euro:   

 • poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z ośrodków miejskich, budowa obwodnic).

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce– alokacja z FE 5 009,7 mln euro:

 • rozwój kolei w TEN-T, poza tą siecią i kolei miejskich.

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach– alokacja z FE 2 349,2 mln euro:

 • infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego– alokacja z FE 1 mld euro:

 • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej,
 • budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego,
 • przebudowa terminala LNG.

8. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego– alokacja z FE 467,3 mln euro:

 • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych.

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia– alokacja z FE 468,3 mln euro:

 • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem,
 • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego.

10. Pomoc techniczna– alokacja z FE 330 mln euro.

 

footer pife31

güvenlik şirketleri weblebi