Newsletter PIFE

Logowanie/Rejestracja

Statystyki przeglądania

3567230
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Ogółem
73
93
73
3418808
1998
4905
3567230

Twoje IP: 3.238.95.208
Zegar serwera: 2021-09-20 12:46:06

Nabór wniosków do działania 2.1 Programu Cyfrowa Polska

Władza Wdrażająca Programy Europejskie ogłasza konkursu w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Polska Cyfrowa.
 
 

W ramach konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

Typ I: Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C),

Typ II: Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych.

 
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
  • jednostki administracji rządowej, 
  • podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy), 
  • sądy i jednostki prokuratury, 
  • partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi potencjalnych beneficjentów konkursu w ramach działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa uprzejmie informujemy, iż jednostki samorządu terytorialnego nie są podmiotami kwalifikującymi się do wsparcia w ramach działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” POPC, ani jako beneficjent, ani jako partner projektu.

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi  800 000 000,00 PLN (słownie: osiemset milionów złotych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 145 500 000,00 PLN (słownie: sto czterdzieści pięć milionów pięćset tysięcy złotych) współfinansowania krajowego z budżetu państwa. 
 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania w ramach działania 2.1 nie może przekroczyć 46 mln EUR (w/g kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie). 
Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu, z czego 84,62% stanowią środki UE (EFRR) a 15,38% to współfinansowanie krajowe z budżetu państwa.
 
Wnioski należy składać w  terminie: od 27 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r.
 

 

 

footer pife31

güvenlik şirketleri weblebi