Spotkanie informacyjne w Klubie Pracy

W czwartek 20 lutego br. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczestników Klubu Pracy.

Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości pozyskiwania dotacji na założenie działalności gospodarczej, sposoby wyszukiwania szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz zasady ubiegania się o dofinansowanie z nowej pespektywy finansowej Unii Europejskiej przewidzianej na lata 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl,

tel. 606-166-722

www.pife.podkarpackie.pl

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/