Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – spotkanie informacyjne w Nisku

PILokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Nisku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące aktualnych możliwości pozyskania wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Na spotkaniu zostaną przedstawione kryteria i zasady udziału w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 Spotkanie odbędzie się 5 marca 2014 r. o godzinie 9:00 w Klubie Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku, ul. Sandomierska 6A

 

Zgłoszenia udziału w spotkaniu należy dokonać do dnia 4 marca 2014 r.

  • osobiście, w budynku PUP Nisko, pok. nr 9
  • lub telefonicznie pod numerem telefonu (15) 841-23-13, wewn. 39.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.