Spotkania informacyjne nt. nowej perspektywy w Lubaczowie

Zapraszamy samorządowców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkich zaintersowanych na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami ubiegania się o dotacje unijne w nowym okresie programowania na lata 2014-2020.

 Program spotkań będzie zawierał omówienie najważniejszych informacji dotyczących założeń programów operacyjnych w tym m.in.:

  • Regionalnego Programu dla Województwa Podkarpackiego,
  • Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój,
  • Programu Inteligentny Rozwój,
  • Programu Infrastruktura i Środowisko,
  • Programu Polska Cyfrowa.

Spotkania odbędą się 24 kwietnia (czwartek) br. o godz. 12:00 w Centrum Integracji Społecznej w Lubaczowie i 30 kwietnia (środa) br. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Lubaczów.