Jak osiągnąć sukces z Funduszami Europejskimi?

 

O tym, w jaki sposób można zdobyć dotację z Funduszy Europejskich, co wpływa na powodzenie projektu i jak osiągnąć sukces dzięki Funduszom Europejskim dowiedzą się wszyscy uczestnicy spotkania, które odbędzie się 10 kwietnia 2014 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Podczas spotkania zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

  • gdzie i kiedy można starać się o dotację?
  • jakie warunki należy spełnić?
  • w jaki sposób oceniane są projekty?
  • w jaki sposób buduje się zespół projektowy?
  • co wpływa na powodzenie projektu?

Na zakończenie będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje można uzyskać
w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Rzeszowie,
tel. (17) 747 64 82.

Rzeszów, Aula Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Ćwiklińskiej 2 (Rzeszów – Zalesie), 10 kwietnia 2014 r., godz. 12.00