Wrota Podkarpackie - Aktualności http://www.wrota.podkarpackie.pl Portal Wrota Podkarpackie - Aktualności pl Copyright 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego pl Copyright 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Uwaga Beneficjenci RPO WP - nowy Taryfikator korekt finansowych! http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140618_taryfikator Od 1 czerwca 2014r. obowiązuje nowy Taryfikator kar za naruszenia przepisów o przetargach przy realizacji unijnych projektów. Mon, 23 Jun 2014 07:00:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140618_taryfikator 2014-06-23T07:00:00Z Przedłużenie oceny formalnej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór 2013 - po uwzględnieniu protestów http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140613_formanla_1_3_2013 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 10 czerwca 2014 r. uchwałą nr 357/8544/14 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie o numerach: RPPK.01.03.00-18-030/13, RPPK.01.03.00-18-032/13, RPPK.01.03.00-18-046/13, złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października 2013 r. w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 – po uwzględnieniu protestów. Fri, 13 Jun 2014 12:17:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140613_formanla_1_3_2013 2014-06-13T12:17:00Z Przedłużenie oceny formalnej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.4 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór 2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140613_formalna_1_4_a_2013 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 10 czerwca 2014 r. uchwałą nr 357/8543/14 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 30 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat – A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Fri, 13 Jun 2014 12:14:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140613_formalna_1_4_a_2013 2014-06-13T12:14:00Z Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140613_kluczowy_zlozenie_szpital_nr2 W dniu 11.06.2014 r. Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie złożył wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci Fri, 13 Jun 2014 07:35:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140613_kluczowy_zlozenie_szpital_nr2 2014-06-13T07:35:00Z Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego w ramach osi priorytetowej III http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140606_zak_oc_meryt_wn_klucz_prz Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego złożonego w ramach osi priorytetowej III _Politechnika Rzeszowska Fri, 06 Jun 2014 10:51:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140606_zak_oc_meryt_wn_klucz_prz 2014-06-06T10:51:00Z Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego złożonego w ramach osi priorytetowej III - PSIM - Przemyśl http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140606_zak_oc_meryt_psim_przemysl Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Kompleksowa informatyzacja Szpitala Miejskiego w Przemyślu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM złożonego w dniu 27.02.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Fri, 06 Jun 2014 08:46:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140606_zak_oc_meryt_psim_przemysl 2014-06-06T08:46:00Z Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140604_iwipk Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Wed, 04 Jun 2014 13:24:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140604_iwipk 2014-06-04T13:24:00Z Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 schemat B – nabór 2013 sierpień http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140604_strategiczna_1_1_b_sierpien_2013 3 czerwca 2014 r. Zarząd Województwa dokonał zwiększenia wysokości dostępnych środków w ramach IV edycji naboru wniosków do Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Wed, 04 Jun 2014 12:21:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140604_strategiczna_1_1_b_sierpien_2013 2014-06-04T12:21:00Z Skorygowana informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 1.1 schemat B RPO WP, nabór 2013 sierpień http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140604_merytoryczna_1_1_b_sierpien_2013 Wskazana Lista projektów, opublikowana 15 maja 2014 r., ulega modyfikacji w zakresie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań do procesu produkcji stolarki PCV w przedsiębiorstwie KM OKNO S.C. Kleszcz Ewa Kleszcz-Wójcik Ewa”. Wed, 04 Jun 2014 12:14:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140604_merytoryczna_1_1_b_sierpien_2013 2014-06-04T12:14:00Z Bardzo ważne dla Beneficjentów - Znowelizowany Taryfikator http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140530_taryfikator Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju znowelizowało tzw. Taryfikator tj. dokument „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”. Fri, 30 May 2014 08:40:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140530_taryfikator 2014-05-30T08:40:00Z Bardzo ważne dla Beneficjentów Komisja Europejska zwróciła uwagę na powtarzające się naruszenia dot. stosowania przepisów o zamówieniach publicznych http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140526_wazne W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami występującymi w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, wynikającymi z analizy rocznych sprawozdań audytowych dokonanych przez Komisję Europejską - Instytucja Zarządzająca informuje Mon, 26 May 2014 11:15:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140526_wazne 2014-05-26T11:15:00Z Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 1.1 schemat B RPO WP, nabór 2013 sierpień http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140515_merytoryczna_1_1_b_sierpien_2013 Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od dnia 29 sierpnia 2013 r. do dnia 11 października 2013 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, nabór sierpień 2013 Thu, 15 May 2014 12:46:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140515_merytoryczna_1_1_b_sierpien_2013 2014-05-15T12:46:00Z Informacja dotycząca zakończonego naboru wniosków w ramach działania 2.1.F - Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140515_zakonczenie_nabor_21f Informacja dotycząca zakończonego naboru wniosków złożonych w terminie od dnia 31.03.2014 r. do dnia 08.05.2014 r. w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat F - Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka Thu, 15 May 2014 10:17:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140515_zakonczenie_nabor_21f 2014-05-15T10:17:00Z Przedłużenie oceny formalnej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.4 schemat A Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór 2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140430_formalna_1_4_a_2013 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 29 kwietnia 2014 r. uchwałą nr 343/8195/14 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 30 września 2013 r. do 28 lutego 2014 r. w ramach Działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat – A Projekty inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Wed, 30 Apr 2014 07:45:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140430_formalna_1_4_a_2013 2014-04-30T07:45:00Z Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku kluczowego złożonego w ramach osi III http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140429_ocena_formalna Zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego złożonego w dniu 14.04.2014 r. w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Tue, 29 Apr 2014 13:37:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140429_ocena_formalna 2014-04-29T13:37:00Z Informcja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku kluczowego w ramach osi III http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140424_wniosek Zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego złożonego w dniu 27.02.2014 r. w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Fri, 25 Apr 2014 13:30:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140424_wniosek 2014-04-25T13:30:00Z „UNIA - STRZAŁ W 10-tkę” http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140425-unia-strzal-w-10 Termin: 1 maja 2014 r., Miejsce: Rzeszów, Rynek, Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie we współpracy z Urzędem Miasta Rzeszowa Fri, 25 Apr 2014 11:12:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140425-unia-strzal-w-10 2014-04-25T11:12:00Z Przedłużenie oceny merytorycznej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.1, Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór 2013 sierpień http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140423_merytoryczna_1_1_b_2013_sierpien 15 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 11 października 2013 r. w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wed, 23 Apr 2014 08:14:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140423_merytoryczna_1_1_b_2013_sierpien 2014-04-23T08:14:00Z Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 15 kwietnia 2014 r. http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140417_o_urpo Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 z dnia 15 kwietnia 2014 r. Thu, 17 Apr 2014 09:51:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140417_o_urpo 2014-04-17T09:51:00Z Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowgo w ramach osi III http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140416_wniosek W dniu 14.04.2014 r. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza złożyła ponownie wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. ePRz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wed, 16 Apr 2014 11:40:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140416_wniosek 2014-04-16T11:40:00Z Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 schemat B – nabór 2013 luty http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/1404014_strategiczna_1_1_b_luty_2013 8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dokonał oceny strategicznej wniosków nr WND-RPPK.01.01.00-18-058/13 pn. „Dywersyfikacja usług firmy Krzysztof Stachowicz w kierunku usług marketingowych i społecznościowych opartych na innowacyjnych nośnikach treści” oraz nr WND-RPPK.01.01.00-18-216/13 pn. „Zakup innowacyjnych urządzeń gastronomicznych oraz toru bowlingowego dla firmy Romero” Mon, 14 Apr 2014 09:43:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/1404014_strategiczna_1_1_b_luty_2013 2014-04-14T09:43:00Z Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania w ramach działania 2.1 schemat A Drogi wojewódzkie http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140410_wybor_2_1_a W dniu 8 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego złożony w dniu 31.01.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie. Thu, 10 Apr 2014 09:03:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140410_wybor_2_1_a 2014-04-10T09:03:00Z Ogłoszenie o konsultacjach społecznych http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140410_kons_spol Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Thu, 10 Apr 2014 07:14:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140410_kons_spol 2014-04-10T07:14:00Z Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od 21 lutego 2013 r. do dnia 22 marca 2013 r., rozpatrzonych w drodze procedury odwoławczej, w ramach Osi I Działanie 1.1 Schemat B RPO WP http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140407_merytoryczna_1_1_b_2013_luty Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie 21.02.2013 - 22.03.2013 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 - nabór luty 2013 Mon, 07 Apr 2014 10:53:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140407_merytoryczna_1_1_b_2013_luty 2014-04-07T10:53:00Z Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku kluczowego złożonego w ramach Osi III http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140401_ocena_formalna Zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego złożonego w dniu 31.01.2014 r. w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Wed, 02 Apr 2014 08:03:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140401_ocena_formalna 2014-04-02T08:03:00Z Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął zmieniony Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140331_harmonogram Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął zmieniony Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP Mon, 31 Mar 2014 09:07:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140331_harmonogram 2014-03-31T09:07:00Z Nabór wniosków - działanie 2.1 schemat F Infrastruktura lotniska Rzeszów - Jasionka http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140331_nabor_2_1_f W terminie od 31 marca 2014r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 przyjmuje wnioski w ramach Działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schematu F – Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka. Mon, 31 Mar 2014 07:33:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140331_nabor_2_1_f 2014-03-31T07:33:00Z Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania w ramach działania 4.4 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140327_ocena_strategiczna W dniu 25 marca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego złożony w dniu 18.02.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom. Thu, 27 Mar 2014 09:40:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140327_ocena_strategiczna 2014-03-27T09:40:00Z Informacja dotycząca zakończeniaa oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego w ramach działania 4.4 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140324_ocena_merytoryczna Zakończona została ocena merytoryczna wniosku pn. Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego złożonego w dniu 18.02.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Thu, 27 Mar 2014 09:36:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140324_ocena_merytoryczna 2014-03-27T09:36:00Z Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Starzawa" http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/ryby/140327-lgr-starzawa &nbsp Wed, 26 Mar 2014 23:01:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/ryby/140327-lgr-starzawa 2014-03-26T23:01:00Z Ważna informacja dla Beneficjentów Działania 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP na lata 2007–2013 (nabór 2013) http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140326_regulamin_1_3_2013 25 marca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął uchwałę zmieniającą Regulamin konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 - nabór 2013, Wed, 26 Mar 2014 11:29:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140326_regulamin_1_3_2013 2014-03-26T11:29:00Z Zasady udzielania zaliczek w ramach RPO WP lata 2007-2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140321_uchw_zaliczki Zasady udzielania zaliczek w ramach RPO WP lata 2007-2013 Fri, 21 Mar 2014 08:20:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140321_uchw_zaliczki 2014-03-21T08:20:00Z Informacja dotycząca oceny formalnej projektu kluczowego w ramach działania 2.1 schemat A drogi wojewódzkie http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140321_ocena_formalna Zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena formalna wniosku pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego" złożonego w dniu 31.01.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schematu A Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Thu, 20 Mar 2014 12:15:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140321_ocena_formalna 2014-03-20T12:15:00Z Informacja dotycząca zakończenia oceny formalnej wniosku o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego złożonego w ramach działania 4.4 RPO WP na lata 2007-2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140312_wniosek Zakończona została z wynikiem pozytywnym ocena formalna wniosku pn. „Zakup samochodów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego" złożonego w dniu 18.02.2014 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Wed, 12 Mar 2014 11:40:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140312_wniosek 2014-03-12T11:40:00Z Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I osi Działania 1.4 Schemat A RPO WP 2007-2013 - nabór wrzesień 2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140310_wnioski_1_4_a_2013 Informacja na temat wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach konkursu ogłoszonego uchwałą Zarządu Województwa nr 272/6644/13 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A – Projekty inwestycyjne, Mon, 10 Mar 2014 13:30:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140310_wnioski_1_4_a_2013 2014-03-10T13:30:00Z Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.3 RPO WP http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140307_strategiczna_1_3 W dniu 4 marca 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął Uchwałę Nr 327/7786/14 w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – nabór 2013. Wnioski wybrane do dofinansowania przedstawia tabela Fri, 07 Mar 2014 13:36:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140307_strategiczna_1_3 2014-03-07T13:36:00Z Aktualizacja informacji dotyczącej wyboru projektów do dofinansowania w ramach działania 5.1. Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty RPO WP na lata 2007-2013 (konkurs z 2012 r.) http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140304_aktualizacja W dniu 25 lutego 2014 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany uchwały nr 225/5368 z dnia 23 kwietnia 2013r. zmienionej uchwałą 225 / 5915 / 13 z dnia 28 czerwca 2013r., uchwałą nr  252/6129/13 z dnia 23 lipca 2013 r. oraz uchwałą nr 270 / 6555 / 13 z dnia 17 września 2013r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i  wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 – złożonych w procedurze standardowej. Tue, 04 Mar 2014 10:31:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140304_aktualizacja 2014-03-04T10:31:00Z Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego Szpitala Miejskiego w Przemyślu http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140303_wniosek_sm_przemysl W dniu 27.02.2014 r. Szpital Miejski w Przemyślu złożył wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. Kompleksowa informatyzacja Szpitala Miejskiego w Przemyślu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Mon, 03 Mar 2014 13:58:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140303_wniosek_sm_przemysl 2014-03-03T13:58:00Z Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 1.1 Schemat B Oś I RPO WP – nabór sierpień 2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140303_formalna_1_1_b_sierpien_2013 Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w dniach 29.08.2013 – 11.10.2013 w ramach Działania 1.1 - Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schematu B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013., Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, RPO WP na lata 2007-2013, edycja IV Mon, 03 Mar 2014 11:59:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140303_formalna_1_1_b_sierpien_2013 2014-03-03T11:59:00Z Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października 2013 r. w ramach Osi I Działanie 1.3 RPO WP – nabór 2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140227_merytoryczna_1_3_2013 Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października 2013 r. w ramach działania 1.3 Regionalny System Innowacji, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, RPO WP na lata 2007-2013 Thu, 27 Feb 2014 13:33:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140227_merytoryczna_1_3_2013 2014-02-27T13:33:00Z Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny strategicznej wniosku kluczowego złożonego w ramach Działania 1.3 RPO WP na lata 2007-2013 – Gmina Krosno http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140227_strategiczna_1_3_krosno 25 lutego br. Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, dokonał ponownej oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. ,,Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” Thu, 27 Feb 2014 13:01:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140227_strategiczna_1_3_krosno 2014-02-27T13:01:00Z Wynik powtórnej oceny merytorycznej wniosku Gminy Krosno o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140221_merytoryczna_1_3_kluczowe_krosno Wynik powtórnej oceny merytorycznej wniosku Gminy Krosno o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w Krośnie” przedłożonego w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działania 1.3 Regionalny System Innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Fri, 21 Feb 2014 08:45:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140221_merytoryczna_1_3_kluczowe_krosno 2014-02-21T08:45:00Z Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140220_wniosek W dniu 18.02.2014 r. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie złożyła wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Zakup pojazdów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej woj. podkarpackiego” w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Thu, 20 Feb 2014 10:14:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140220_wniosek 2014-02-20T10:14:00Z Informacja dotycząca zakończenia weryfikacji końcowej wniosków złożonych w ramach osi VI http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a14214_weryfikacja W wyniku przeprowadzenia weryfikacji końcowej wniosków złożonych w procedurze preselekcji w ramach osi priorytetowej VI. Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 warunkowo wybranych do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa nr 259/6336/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. z listy rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa nr 202/3813/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku., następujące wnioski uzyskały ocenę pozytywną: Thu, 20 Feb 2014 10:11:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a14214_weryfikacja 2014-02-20T10:11:00Z Zmieniony Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 13 lutego 2014 r. http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140218_podrecznik Zmieniony Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – 13 lutego 2014 r. Tue, 18 Feb 2014 09:48:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140218_podrecznik 2014-02-18T09:48:00Z Zarząd Województwa Podkarpackiego zawarł pre-umowę z beneficjentem indywidualnego projektu kluczowego http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140218_pre_umowa Zarząd Województwa Podkarpackiego zawarł pre-umowę z beneficjentem indywidualnego projektu kluczowego Tue, 18 Feb 2014 09:21:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140218_pre_umowa 2014-02-18T09:21:00Z Nabór projektów rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – Oś II http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140218_nabor_iwipk Nabór projektów rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 – Oś II Tue, 18 Feb 2014 08:56:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140218_nabor_iwipk 2014-02-18T08:56:00Z Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140218_iwipk Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Tue, 18 Feb 2014 08:20:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140218_iwipk 2014-02-18T08:20:00Z Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 schemat B – nabór 2013 luty http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140210_strategiczna_1_1_b_luty_2013 4 lutego 2014 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dokonał oceny strategicznej wniosków nr WND-RPPK.01.01.00-18-042/13 pn. „Zastosowanie nowoczesnej prasy granulacyjnej do produkcji pasz” oraz nr WND-RPPK.01.01.00-18-194/13 pn. „Rozbudowa przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji przypraw dla nowego zakładu produkcyjnego”, złożonych w III edycji naboru w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Mon, 10 Feb 2014 11:20:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140210_strategiczna_1_1_b_luty_2013 2014-02-10T11:20:00Z Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego Politechniki Rzeszowskiej w ramach osi III http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140205_wniosek_kluczowy_prz W dniu 31.01.2014 r. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza złożyła wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. ePRz - otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wed, 05 Feb 2014 08:40:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140205_wniosek_kluczowy_prz 2014-02-05T08:40:00Z Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego Województwa Podkarpackiego w ramach działania 2.1 schemat A http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140204_wniosek_kluczowy W dniu 31.01.2014 r. Województwo Podkarpackie (reprezentowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich) złożyło wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 869 – etap IV budowa skrzyżowania dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowa drogi do Parku Technologicznego” w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Tue, 04 Feb 2014 21:07:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/a140204_wniosek_kluczowy 2014-02-04T21:07:00Z Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od 21 lutego 2013 r. do dnia 22 marca 2013 r., rozpatrzonych w drodze procedury odwoławczej, w ramach Osi I Działanie 1.1 Schemat B RPO WP http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140203_merytoryczna_1_1_b_2013_luty Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od 21 lutego 2013 r. do dnia 22 marca 2013 r., rozpatrzonych w drodze procedury odwoławczej, w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, nabór luty 2013 Mon, 03 Feb 2014 13:42:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140203_merytoryczna_1_1_b_2013_luty 2014-02-03T13:42:00Z Nowe rozporządzenia w sprawie tzw. progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140131_nowe_rozporzadzenia Instytucja Zarządzająca RPO WP przypomina, że 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały ogłoszone rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Fri, 31 Jan 2014 10:24:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140131_nowe_rozporzadzenia 2014-01-31T10:24:00Z Nowe rozporządzenia w sprawie tzw. progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/140131_roporzadzenia Instytucja Zarządzająca RPO WP przypomina, że 31 grudnia 2013 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostały ogłoszone rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów ... Fri, 31 Jan 2014 10:19:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/140131_roporzadzenia 2014-01-31T10:19:00Z Bardzo ważne dla Beneficjentów – informacja Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotycząca postępowania antymonopolowego. http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140129_post_antymonopolowe W piśmie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23.01.2014 r., znak: DKF-IV-8121-23(1)-PPa/14, zawarte zostały informacje postępowania antymonopolowego. Postępowanie dotyczy projektów współfinansowanych ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych. Thu, 30 Jan 2014 08:11:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140129_post_antymonopolowe 2014-01-30T08:11:00Z Ważna informacja dla wnioskodawców działania 1.4 schemat A w ramach osi I RPO WP - nabór 2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140124_regulamin_1_4_a_2013 Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje, że dokonał zmiany w Regulaminie konkursu zamkniętego na dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat A Projekty inwestycyjne Fri, 24 Jan 2014 07:49:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140124_regulamin_1_4_a_2013 2014-01-24T07:49:00Z Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o przygotowaniu do realizacji projektu indywidualnego http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140122_proj_ind Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o przygotowaniu do realizacji projektu indywidualnego Wed, 22 Jan 2014 07:41:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140122_proj_ind 2014-01-22T07:41:00Z Informacja dotycząca zakończonej ponownej oceny formalnej wniosków złożonych w ramach I Osi Działanie 1.1 Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne – nabór 2013 luty http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140117_formalna_1_1_b_2013_luty Lista wniosków, które po ponownej ocenie otrzymały pozytywną ocenę formalną w ramach konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Fri, 17 Jan 2014 07:18:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140117_formalna_1_1_b_2013_luty 2014-01-17T07:18:00Z Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach działania 1.3 Regionalny system innowacji Oś I RPO WP - nabór 2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140115_formalna_1_2_2013 Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w dniach 29.08.2013 – 04.10.2013 w ramach Działania 1.3 - Regionalny System Innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013., Oś priorytetowa I Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, RPO WP na lata 2007-2013 Wed, 15 Jan 2014 13:03:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140115_formalna_1_2_2013 2014-01-15T13:03:00Z Przedłużenie oceny formalnej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór 2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140107_formalna_1_3_2013 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 17 grudnia 2013 r. uchwałą nr 301/7337/13 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października 2013 r. Działanie 1.3 Regionalny system innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Tue, 07 Jan 2014 13:01:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/140107_formalna_1_3_2013 2014-01-07T13:01:00Z Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/ryby/20131231_nabor_psandomierska Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Puszczy Sandomierskiej" w ramach środka 4.1. " Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Tue, 31 Dec 2013 07:39:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/ryby/20131231_nabor_psandomierska 2013-12-31T07:39:00Z Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Starzawa" http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/ryby/20131230_naborlgrstarzawa Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Starzawa w ramach środka 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" Mon, 30 Dec 2013 07:50:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/ryby/20131230_naborlgrstarzawa 2013-12-30T07:50:00Z Przedłużenie oceny formalnej w ramach I osi priorytetowej Działanie 1.1, Schemat B Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, nabór sierpień 2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131207_termin_formalna_1_1_b_sierpien_2013 Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 10 grudnia 2013 r. uchwałą nr 299/7265/13 przyjął stanowisko dotyczące przedłużenia terminu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w okresie od 29 sierpnia 2013 r. do 11 października 2013 r. w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Mon, 16 Dec 2013 12:34:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131207_termin_formalna_1_1_b_sierpien_2013 2013-12-16T12:34:00Z Ogłoszenie o konsultacjach http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131211-ogloszenie-konsultacje-1 Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konsultacje społeczne propozycji projektu zgłoszonego przez Komendę Wojewódzką w Rzeszowie na Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Wed, 11 Dec 2013 07:54:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131211-ogloszenie-konsultacje-1 2013-12-11T07:54:00Z Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131210-wybor-projektu-do-dof W dniu 10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Zakład Nauk o Człowieku złożony w dniu 22.10.2013 r. Tue, 10 Dec 2013 12:41:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131210-wybor-projektu-do-dof 2013-12-10T12:41:00Z Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131205-wybor-indywidualnego-proj-kluczowego W dniu 3 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. „Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach” Thu, 05 Dec 2013 13:53:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131205-wybor-indywidualnego-proj-kluczowego 2013-12-05T13:53:00Z Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131204-inf-wniosek-kluczowy Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Zakład Nauk o Człowieku złożonego w dniu 22.10.2013 r. w procedurze standardowej Wed, 04 Dec 2013 07:37:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131204-inf-wniosek-kluczowy 2013-12-04T07:37:00Z Przyjęto Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2 schemat A http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131201_iwipek Przyjęto Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2 schemat A Mon, 02 Dec 2013 13:27:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131201_iwipek 2013-12-02T13:27:00Z Informacja o wyborze projektu z listy rezerwowej http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131129-inf-o-wyborze-projektu-lista-rez Wybór projektu z Listy rezerwowej złożonego w procedurze standardowej w ramach konkursu ogłoszonego dla osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna, działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Fri, 29 Nov 2013 13:46:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131129-inf-o-wyborze-projektu-lista-rez 2013-11-29T13:46:00Z Informacja dotycząca zakończenia weryfikacji końcowej wniosku http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131127-inf-dot-weryfikacji-wniosku Informacja dotycząca zakończenia weryfikacji końcowej wniosku złożonego w procedurze preselekcji w ramach osi priorytetowej VI. Turystyka i kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 warunkowo wybranego do dofinansowania z listy rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa nr 147/3399/12 z dnia 19 czerwca 2012 r. Wed, 27 Nov 2013 12:32:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131127-inf-dot-weryfikacji-wniosku 2013-11-27T12:32:00Z Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131127-inf-odbudowa-trybun Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. "Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach" Wed, 27 Nov 2013 11:45:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131127-inf-odbudowa-trybun 2013-11-27T11:45:00Z Wyniki oceny merytorycznej projektów rozpatrzonych w drodze ponownej oceny merytorycznej w ramach Osi priorytetowej I Działanie 1.4, Schemat A RPO WP na lata 2007 – 2013, nabór 2012 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131125_merytoryczna_1_4_a_2012 Wyniki ponownej oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPPK.01.04.00-18-004/12, złożonego w terminie od dnia 30 marca 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat A Projekty inwestycyjne Mon, 25 Nov 2013 11:55:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131125_merytoryczna_1_4_a_2012 2013-11-25T11:55:00Z Termin rozliczania zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131121-termin-rozliczania-zaliczek &nbsp Thu, 21 Nov 2013 08:50:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131121-termin-rozliczania-zaliczek 2013-11-21T08:50:00Z Dni Polskie w Turynie http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/promocja/aktualnosci/131119_turyn W dniach 6-8 listopada br., członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk wziął udział w Dniach Polskich w Turynie. „Festiwal nowych technologii – odkryj Polskę”, bo tak zostało nazwane wydarzenie, zorganizowane przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polski w Rzymie, miało na celu ukazanie Polski, przede wszystkim, jako miejsca atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym. Tue, 19 Nov 2013 12:27:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/promocja/aktualnosci/131119_turyn 2013-11-19T12:27:00Z Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.4 Schemat B RPO WP - nabór 2011 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131108_strategiczna_1_4_b_2011_6976 5 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 dokonał ponownej oceny strategicznej dwóch projektów złożonych, w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 Fri, 08 Nov 2013 12:02:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131108_strategiczna_1_4_b_2011_6976 2013-11-08T12:02:00Z Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131108-wybor-proj-do-dof W dniu 5 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu złożony w dniu 31.07.2013 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C – Drogi gminne Fri, 08 Nov 2013 11:48:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131108-wybor-proj-do-dof 2013-11-08T11:48:00Z Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131108-wobor-projektu-do-dof W dniu 5 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg złożony w dniu 31.07.2013 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat B – Drogi powiatowe Fri, 08 Nov 2013 11:45:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131108-wobor-projektu-do-dof 2013-11-08T11:45:00Z Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131108-wybor-projektu-kluczowego W dniu 5 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał do dofinansowania indywidualny projekt kluczowy pn. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu złożony w dniu 24.07.2013 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi wojewódzkie Fri, 08 Nov 2013 11:39:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131108-wybor-projektu-kluczowego 2013-11-08T11:39:00Z Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131107-wybor-ipk-do-dofinansowania Wybór indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonego w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Thu, 07 Nov 2013 13:05:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131107-wybor-ipk-do-dofinansowania 2013-11-07T13:05:00Z Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosku kluczowego http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131107-informacja-wniosek-kluczowy "Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach" złożonego w dniu 01.08.2013 r. w procedurze standardowej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna, schemat B – Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna Thu, 07 Nov 2013 08:56:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131107-informacja-wniosek-kluczowy 2013-11-07T08:56:00Z Konferencja pn. Podkarpackie po naszej myśli – stan wdrażania RPO WP w 2013 roku http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131106_konf_podum Konferencja pn. Podkarpackie po naszej myśli – stan wdrażania RPO WP w 2013 roku Wed, 06 Nov 2013 12:44:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131106_konf_podum 2013-11-06T12:44:00Z Wnioski wybrane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do dofinansowania w ramach Działania 1.1 schemat B – nabór 2013 luty http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131106_wybrane_1_1_b_213_luty 31 października 2013 r. Zarząd Województwa dokonał zwiększenia wysokości dostępnych środków w ramach III edycji naboru wniosków do Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Wed, 06 Nov 2013 08:13:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131106_wybrane_1_1_b_213_luty 2013-11-06T08:13:00Z Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131031-wniosek-kluczowy Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Kompleksowa informatyzacja „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o.o. jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM złożonego w dniu 28.06.2013 r. w procedurze standardowej Thu, 31 Oct 2013 08:28:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131031-wniosek-kluczowy 2013-10-31T08:28:00Z Nabór kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/org_ngo/aktualnosci/131029-nabor-kandydatow-do-rdpp Marszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie Uchwały Nr 59/1238/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2013 rokuw sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. Tue, 29 Oct 2013 13:53:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/org_ngo/aktualnosci/131029-nabor-kandydatow-do-rdpp 2013-10-29T13:53:00Z Wybór projektu z Listy rezerwowej złożonego w procedurze standardowej http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131029-wybor-projektu-lista-rez Wybór projektu z Listy rezerwowej złożonego w procedurze standardowej w ramach konkursu ogłoszonego dla osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna, działania 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RPO WP na lata 2007 – 2013 Tue, 29 Oct 2013 12:33:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131029-wybor-projektu-lista-rez 2013-10-29T12:33:00Z Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131029-dzialanie-2-1-b Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tarnobrzegu złożonego w dniu 24.07.2013 r. w procedurze standardowej Tue, 29 Oct 2013 12:30:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131029-dzialanie-2-1-b 2013-10-29T12:30:00Z Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131029-dzialanie-2-1-a Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu złożonego w dniu 31.07.2013 r. w procedurze standardowej Tue, 29 Oct 2013 12:26:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131029-dzialanie-2-1-a 2013-10-29T12:26:00Z Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosku kluczowego http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131029-dzialanie-2-1 Zakończona została ocena merytoryczna wniosku kluczowego pn. Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg złożonego w dniu 31.07.2013 r. w procedurze standardowej Tue, 29 Oct 2013 12:21:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131029-dzialanie-2-1 2013-10-29T12:21:00Z Informacja dotycząca zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 1.1 schemat B RPO WP, nabór 2013 luty http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131029_merytoryczna_1_1_b_luty_2013 Wyniki zakończonej oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w okresie od 21 lutego 2013 r. do 22 marca 2013 r. w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działania 1.1 - Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schematu B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Tue, 29 Oct 2013 10:11:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131029_merytoryczna_1_1_b_luty_2013 2013-10-29T10:11:00Z Wyniki oceny merytorycznej projektów rozpatrzonych w drodze ponownej oceny merytorycznej w ramach Osi priorytetowej I Działanie 1.4, Schemat B RPO WP na lata 2007 – 2013, nabór 2011 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131029_merytoryczna_1_4_b_2011 Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od 31 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r., rozpatrzonych w drodze ponownej oceny merytorycznej w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, edycja III Mon, 28 Oct 2013 13:42:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131029_merytoryczna_1_4_b_2011 2013-10-28T13:42:00Z Wyniki oceny merytorycznej projektów rozpatrzonych w drodze ponownej oceny merytorycznej w ramach Osi priorytetowej I Działanie 1.4, Schemat B RPO WP na lata 2007 – 2013, nabór 2011 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131028_merytoryczna_1_4_b_2011 Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w terminie od 31 stycznia 2011 r. do 31 marca 2011 r., rozpatrzonych w drodze ponownej oceny merytorycznej w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B – Projekty pozainwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, edycja III Mon, 28 Oct 2013 12:40:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131028_merytoryczna_1_4_b_2011 2013-10-28T12:40:00Z Wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131024-wniosek-o-dofinansowanie W dniu 22.10.2013 r. Uniwersytet Rzeszowski złożył wniosek o dofinansowanie indywidualnego projektu kluczowego pn. „Zakład Nauk o Człowieku” Thu, 24 Oct 2013 13:01:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131024-wniosek-o-dofinansowanie 2013-10-24T13:01:00Z Termin rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2013 w ramach RPO WP na lata 2007-2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131022_terminy_zal Termin rozliczenia zaliczek przekazanych beneficjentom w roku 2013 w ramach RPO WP na lata 2007-2013 Tue, 22 Oct 2013 13:24:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131022_terminy_zal 2013-10-22T13:24:00Z Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I osi Działania 1.1 Schemat B - Bezpośrednie dotacje inwestycyjne RPO WP 2007–2013 – nabór sierpień 2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131021_wnioski_1_1_b_sierpien_2013 Informacja na temat wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach konkursu ogłoszonego uchwałą Zarządu Województwa nr 260/6350/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Mon, 21 Oct 2013 11:27:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131021_wnioski_1_1_b_sierpien_2013 2013-10-21T11:27:00Z Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131017_zmian_iwipk Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał zmiany Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Thu, 17 Oct 2013 12:55:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131017_zmian_iwipk 2013-10-17T12:55:00Z Konsultacje społeczne propozycji nowych projektów zgłoszonych na Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131017_konsult Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza konsultacje społeczne propozycji nowych projektów zgłoszonych na Listę rezerwową Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Thu, 17 Oct 2013 12:26:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131017_konsult 2013-10-17T12:26:00Z Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosku kluczowego http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131014-ocena-formalna-2-1 Informacja dotycząca zakończonej oceny formalnej wniosku kluczowego złożonego w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat C – Drogi gminne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Mon, 14 Oct 2013 12:45:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131014-ocena-formalna-2-1 2013-10-14T12:45:00Z Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach I osi Działanie 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP 2007-2013 http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131011_zlozone_1_3_2013 Informacja na temat wniosków o dofinansowanie projektów, złożonych w ramach konkursu ogłoszonego uchwałą Zarządu Województwa nr 260/6348/13 z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.3 Fri, 11 Oct 2013 10:01:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/131011_zlozone_1_3_2013 2013-10-11T10:01:00Z Ruszył nabór w placówkach oświatowych województwa podkarpackiego. http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/11102013_nauczyciele Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej od 2010 roku kieruje polskich nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą. Fri, 11 Oct 2013 08:11:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/edukacja/11102013_nauczyciele 2013-10-11T08:11:00Z Podkarpackie - przestrzeń otwarta - profil województwa na facebooku po włosku! http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/promocja/aktualnosci/131009_wloski Wed, 09 Oct 2013 11:38:00 GMT http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/promocja/aktualnosci/131009_wloski 2013-10-09T11:38:00Z