BIP centralny
Wrota  >  Biuletyn Inf. Publicznej  >  Powiaty  >  Powiat Rzeszowski  >  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.


Informacje publiczne zamieszczona na niniejszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej obejmują informacje i dokumenty umieszczone do dnia 18.07.2012 r. Informacje zamieszczone po 18.07.2012 r. dostępne są pod adresem: www.bip.powiat.rzeszow.pl__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMACJA

            Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich "Nowy Horyzont" informuje, że w związku z kampanią ”Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” w dniach 20-25 luty 2012 roku w Rzeszowie przy ulicy Leszczyńskiego 3, w godzinach od 9.00 do 18. 00 pełnione będą pro bono dyżury specjalistów, przedstawicieli różnych instytucji i służb, dla wszystkich obywateli zgłaszających się po pomoc.

Tel.: 17 858 10 33, 668 667 554

E-mail: nowy-horyzont@wp.pl

Strona: www.nowyhoryzont.eu

_________________________________________________________________________________________________________

 


INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 2 listopada 2010

·         WNIOSKI W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,

·         WNIOSKI W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI,

·         WNIOSKI W SPRAWIE WYDANIA LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ,

NALEŻY SKŁADAĆ

W SIEDZIBIE POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NA UL. REJTANA 10

(budynek RENY pokój 307)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ePUAP

Informujemy, że z dniem 1 maja 2008 roku funkcjonuje Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej proszę kliknąć w link powyżej.
W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

_________________________________________________________________________________________________________


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie informuje, iż w okresie od 01.05.2008 do 31.12.2008 r. realizuje projekt systemowy „ Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie wspófinansowanego ze środków EFS.
Szczegółowe informację są dostępne w zakładce EFS - POKL.

 

                                 

_________________________________________________________________________________________________________

 INFORMUJEMY

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, może wystąpić z wnioskiem, o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dziennik ustaw nr 224, poz. 1803)