Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Edukacja  >  Stypendia - Poddziałanie 9.1.3 PO KL

STYPENDIA-Poddziałanie 9.1.3 PO KL

Informację udostępniono: 29.04.2014 10:05


Logotypy
 
 
Stypendia dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów
matematycznych, przyrodniczych, technicznych i zawodowych
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Departament Edukacji i  Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych) w roku szkolnym:
  
  • 2008/2009 został zrealizowany projekt pn. „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Zgodnie z założeniami projektu wsparcie stypendialne w okresie od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. otrzymało 280 uczniów. Miesięczna wysokość stypendium wyniosła 300,00 zł brutto.

Szczegółowe informacje na temat projektu zrealizowanego w roku szkolnym 2008/2009 można znaleźć w zakładce Edukacja > Stypendia-Poddziałanie 9.1.3POKL > Rok szkolny 2008/2009 lub uzyskać pod nr tel. 17 747 68 46 oraz drogą elektroniczną - e-mail: e.terczynska@podkarpackie.pl.  

       
  • 2009/2010 został zrealizowany projekt pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010". W ramach projektu udzielono wsparcia stypendialnego 1400 uczniom w okresie od 1 września 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. Miesięczna wysokość stypendium wyniosła 330,00 zł brutto.

Szczegółowe informacje o projekcie na rok szkolny 2009/2010 można znaleźć w zakładce Edukacja > Stypendia-Poddziałanie 9.1.3POKL > Rok szkolny 2009/2010 lub uzyskać pod nr tel. 17 747 63 09 oraz drogą elektroniczną - e-mail: m.zabek@podkarpackie.pl.

 

  • 2010/2011 został zrealizowany projekt pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2010/2011". W ramach projektu udzielono wsparcia stypendialnego 1220 uczniom przez okres 12 miesięcy, tj. od 1 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r. Miesięczna wysokość stypendium wynosiła 350,00 zł brutto.

Szczegółowe informacje o projekcie na rok szkolny 2010/2011 można znaleźć w zakładce Edukacja > Stypendia-Poddziałanie 9.1.3POKL > Rok szkolny 2010/2011 lub uzyskać pod nr tel. 17 747 63 09 oraz drogą elektroniczną - e-mail: k.kuczmenda@podkarpackie.pl  

 

  • 2011/2012 zrealizowany został projekt pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2011/2012". W ramach projektu udzielono wsparcia stypendialnego 1230 uczniom przez okres 12 miesięcy, tj. od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. Miesięczna wysokość stypendium wyniosła 350,00 zł brutto. 

Szczegółowe informacje o projekcie na rok szkolny 2011/2012 można znaleźć w zakładce Edukacja > Stypendia-Poddziałanie 9.1.3POKL > Rok szkolny 2011/2012 lub uzyskać pod nr tel. 17 747 63 09 oraz drogą elektroniczną - e-mail: k.kuczmenda@podkarpackie.pl  

 

  • 2012/2013 realizowany jest projekt pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2012/2013". W ramach projektu udzielono wsparcia stypendialnego 1205 uczniom za okres 12 miesięcy, tj. od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Miesięczna wysokość stypendium wyniosła 250,00 zł brutto.  

Szczegółowe informacje o projekcie na rok szkolny 2012/2013 można znaleźć w zakładce Edukacja > Stypendia-Poddziałanie 9.1.3POKL > Rok szkolny 2012/2013 lub uzyskać pod nr tel. 17 747 63 15, 17 747 63 09, 17 747 68 46 i 17 747 63 04 oraz drogą elektroniczną - e-mail: k.kuczmenda@podkarpackie.pl.

      

  • 2013/2014 realizowany jest projekt pn. „Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014". W ramach projektu planuje się udzielenie wsparcia stypendialnego 1340 uczniom przez okres 12 miesięcy, tj. od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Planowana miesięczna wysokość stypendium to 300,00 zł brutto. 

Szczegółowe informacje o projekcie na rok szkolny 2013/2014 można znaleźć w zakładce Edukacja > Stypendia- Poddziałanie 9.1.3POKL > Rok szkolny 2013/2014 lub uzyskać pod nr tel. 17 747 63 15, 17 747 63 09, 17 747 68 46 i 17 747 63 04 oraz drogą elektroniczną - e-mail: k.kuczmenda@podkarpackie.pl.

 

 

 Zasady ubiegania się o w/w stypendia określane są każdorazowo w uchwalanym przez Sejmik Województwa Podkarpackiego Regulaminie przyznawania stypendium.

 

  

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamieścił: Izabela Baran
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH