Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Edukacja  >  Stypendium Zarządu Województwa

Stypendium Zarządu Województwa Podkarpackiego dla słuchaczy jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


 
 Przyznano stypendia dla słuchaczy

W dniu 21 sierpnia 2012 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał stypendia naukowe dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz stypendia dla słuchaczy znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.
Stypendia zostały przyznane dla 145 słuchaczy którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz dla 155 słuchaczy znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.
Stypendia w wysokości 100,- zł miesięcznie przyznano na okres od dnia 1 września 2012 r. dla słuchaczy medycznych szkół policealnych oraz od 1 października dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli do dnia 31 stycznia 2013 r. 
Zarząd Województwa Podkarpackiego przyznał stypendia dla słuchaczy.

Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 6 marca 2012 r., przyznał stypendia naukowe dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz stypendia dla słuchaczy znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie.
Stypendia zostały przyznane dla 226 słuchaczy którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz 288 dla słuchaczy znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.
Stypendia w wysokości 100,- zł miesięcznie przyznano na okres od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r.

Informacja o stypendiach naukowych i socjalnych dla słuchaczy uczących się
w szkołach i kolegiach prowadzonych przez Województwo Podkarpackie

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 268/5275/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie przyznał w wysokości po 100,-zł miesięcznie, na okres semestru nauki od dnia 1 lutego 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. stypendia dla 533 słuchaczy w tym:
- 206 stypendiów za wyniki w nauce oraz
- 327 stypendiów dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

Komisje stypendialne z jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie przekazały do Departamentu Edukacji i Kultury 708 wniosków o udzielenie stypendiów w tym:
- 334 o udzielenie stypendiów za wyniki w nauce oraz
- 374 o udzielenie stypendiów dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.
47 osób złożyło wnioski podwójne, zarówno o udzielenie stypendiów za wyniki w nauce jak i udzielenie stypendiów dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

Kryteria przyjęte do udzielenia stypendiów:
1. Stypendia za wyniki w nauce:
- dla uczniów szkół medycznych - od 4,80,
- dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych - od 4,50.
2. Stypendia dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych:
przyjęto średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego do 500 zł miesięcznie.

Wszystkie wnioski spełniające powyższe kryteria zostały załatwione pozytywnie.

Środki na stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach i kolegiach, zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2010 r. w rezerwie celowej w kwocie 400.000,- zł.
W związku z realizacją uchwały wymienionej na wstępie zwiększone zostały plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 266.500,- zł.
Pozostała kwota w wysokości 133.500,-zł będzie wykorzystana na wypłatę stypendiów po zakończeniu II semestru.

Informacja dotycząca stypendiów naukowych i socjalnych uczniów i słuchaczy jednostek edukacyjnych prowadzonych przez Samorząd Województwa.
Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 186/3485/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia stypendiów dla słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie przyznał w wysokości po 100,-zł miesięcznie, na okres semestru nauki od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. stypendia dla 551 słuchaczy w tym:
- 250 stypendiów za wyniki w nauce oraz
- 301 stypendiów dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

Komisje stypendialne z jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Podkarpackie przekazały do Departamentu Edukacji i Kultury 665 wniosków o udzielenie stypendiów w tym:
- 350 o udzielenie stypendiów za wyniki w nauce oraz
- 315 o udzielenie stypendiów dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

14 osób złożyło wnioski podwójne, zarówno o udzielenie stypendiów za wyniki w nauce jak i udzielenie stypendiów dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.

Kryteria przyjęte do udzielenia stypendiów:

Stypendia za wyniki w nauce:

W związku z dużą liczbą zgłoszonych wniosków przyjęto średnią ocen z poprzedniego semestru:
- dla uczniów szkół: MSP w Rzeszowie - od 5,00
- dla uczniów szkół pozostałych: - powyżej 4,70
- dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz kolegium pracowników służb społecznych - od 4,50 wzwyż.

2. Stypendia dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych:

Przyjęto średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego do 490 zł miesięcznie. 
 
 
Wszystkie wnioski spełniające powyższe kryteria zostały załatwione pozytywnie.

Jednostki
Stypendia za wyniki w nauce
Stypendia dla osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych.
Stypendia
razem
Liczba zgłoszonych wniosków
Liczba przyznanych stypendiów
Liczba zgłoszonych wniosków
Liczba przyznanych stypendiów
Liczba zgłoszonych wniosków
Liczba przyznanych stypendiów
Szkoły medyczne
182
125
172
169
354
294
Kolegia
168
125
143
132
311
257
Razem
350
250
315
301
665
551

 
 
Środki na stypendia dla uczniów i słuchaczy osiągających najlepsze wyniki w nauce oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, uczących się w szkołach i kolegiach, zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2009 r. w rezerwie celowej w kwocie 400.000,- zł.
W związku z realizacją uchwały wymienionej na wstępie zwiększone zostały plany finansowe jednostek oświatowych o kwotę 275.500,- zł.
            Pozostała kwota w wysokości 124.500,-zł będzie wykorzystana na wypłatę stypendiów po zakończeniu II semestru.
 
Zamieścił: Magdalena Balawender
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH