Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Fundusze Unii Europejskiej

Witamy serdecznie w serwisie poświęconym Funduszom Unii Europejskiej. Serwis zawiera informacje na temat wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce.
Uwagi, sugestie i  informacje dotyczące Funduszy Europejskich oraz serwisu prosimy przesyłać na adres Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim gpi@podkarpackie.pl.
 
 
 

Konsultacje publiczne projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PWT PLSK 2014-2020

   ... czytaj więcej  »

Konferencja Programu dla Europy Środkowej 2014-2020

Program dla Europy Środkowej zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji zaplanowanej na 1-2 lipca 2014 r., podczas której zostaną przedstawione założenia Programu Europa Środkowa na lata 2014-2020. Spotkanie odbędzie się w Ratuszu miasta Wiedeń  ... czytaj więcej  »

Konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2014-2020

W imieniu Instytucji Zarządzającej, uprzejmie informujemy, że rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu programu PL-SK 2014-2020. Konsultacje będą trwać do 22 maja 2014 r. Projekt programu oraz szczegółowe informacje nt konsultacji można znaleźć na  ... czytaj więcej  »

Nowy Newsletter Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

   ... czytaj więcej  »

Program dla Europy Środkowej 2007-2013 - przykłady projektów

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało broszurę pt. Portrety. Przykłady projektów Programu dla Europy Środkowej.  ... czytaj więcej  »

Spotkanie informacyjne transnarodowego programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 w ramach konsultacji społecznych,18 marca 2014 r. w Warszawie

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w związku z trwającymi konsultacjami treści dokumentu programu operacyjnego organizuje spotkanie dotyczące oferty transnarodowego programu Region Morza Bałtyckiego 2014-2020.  ... czytaj więcej  »

Konsultacje Programu współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

W dniu 31.01.2014 r. rozpoczęły się konsultacje projektu programu współpracy transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 oraz projektu raportu oddziaływania na środowisko (SEA) organizowane przez Instytucję Zarządzającą z siedzibą w Rostocku, w Niemczech.  ... czytaj więcej  »

Styczniowy newsletter Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013

   ... czytaj więcej  »

Konsultacje Programu INTERREG EUROPA 2014-2020

Projekt programu współpracy międzyregionalnej INTERREG EUROPA na lata 2014-2020 wraz z raportem oddziaływania na środowisko został opracowany przez 30 uczestniczących w procesie jego opracowywania krajów europejskich, Instytucję Zarządzającą oraz Wspólny Sekretariat.  ... czytaj więcej  »

Konsultacje społeczne Programu dla Europy Środkowej 2014-2020

Uwagi za pomocą kwestionariuszy dostępnych pod powyższym linkiem można zgłaszać do 26 stycznia 2014 r. Językiem urzędowym programu jest język angielski, jednak uwagi do projektu można zgłaszać również z wykorzystaniem kwestionariusza w języku polskim.  ... czytaj więcej  »




Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH