Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Kultura  >  Instytucje kultury

Instytucje kultury

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Życie kulturalne mieszkańców Podkarpackiego toczy się przede wszystkim przy udziale i za pośrednictwem licznie tutaj działających instytucji kultury. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że to właśnie one inicjują ważne wydarzenia kulturalne, ale także motywują i zachęcają do uczestnictwa w przedsięwzięciach służących podtrzymaniu dziedzictwa kulturowego i dążeniu do kreowania nowych trendów. Bogata oferta różnych form zinstytucjonalizowanej aktywności w dziedzinie kultury uwzględnia potrzeby i gusty każdego zainteresowanego i umożliwia czynny współudział w tworzeniu kulturalnego wizerunku województwa. Warto zatem pogłębić wiedzę o zlokalizowanych w Podkarpackiem teatrach, galeriach, muzeach, instytucjach muzycznych, kinach czy centrach kulturalnych, o ich propozycjach na spędzenie wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań i pasji czy też możliwościach włączenia się w działalność. 


 

Wojewódzkie Instytucje Kultury 
Województwa Podkarpackiego

Zamieścił: Karol Tworz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH