Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Kultura  >  Mecenat
Konkurs ofert "Mecenat Kulturalny"

Małe zlecenia

Mecenat

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


W ramach mecenatu Samorząd Województwa Podkarpackiego udziela dotacji celowych w zakresie kultury i sztuki na następujące projekty:

  • organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, spotkań, plenerów, kursów, warsztatów, konferencji, seminariów, tournee zespołów artystycznych, wystaw artystycznych, historycznych, muzealnych i innych imprez mających istotne znaczenie dla polskiej kultury i sztuki oraz ich zagranicznej promocji, w tym fundowanie nagród
  • upowszechnianie, promocja i popularyzacja dokonań z zakresu kultury i sztuki oraz twórczości i wykonawstwa artystycznego w kraju i za granicą
  • organizacja imprez przeznaczonych dla Polonii, emigracji i Polaków za granicą
  • edukacja kulturalna dzieci i młodzieży realizowana w różnych formach
  • wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz ochrona unikalnych i zanikających zawodów
    i umiejętności artystycznych i ich warsztatów
  • ochrona i propagowanie kultury mniejszości narodowych
  • wydawanie niskonakładowych książek, czasopism, periodyków ulotnych, nut, katalogów wystaw i zbiorów, opracowań naukowo-badawczych i krytycznych

Konkurs ofert "Mecenat Kulturalny" w BIP Małe zlecenia w BIP

Zamieścił: Karol Tworz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH