Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Kultura  >  Mniejszości narodowe i inne

Mniejszości narodowe, grupy etniczne i etnograficzne

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


fot. Janusz GórnickiTereny województwa podkarpackiego od wieków leżały na pograniczu państwowym, kulturowym i wyznaniowym. Sprzyjało to wytworzeniu się wyjątkowej symbiozy kulturowej opartej na współistnieniu w tym miejscu wielu mniejszości narodowych, grup etnicznych, ale także etnograficznych. Ową różnorodność kształtowały nie tylko zastane tutaj warunki przyrodnicze, bo przecież Podkarpackie ciągnie się od nizin poprzez pogórza aż po góry, ale także bagaż odrębności, z którym przywędrowali osadnicy. Ta mozaika funkcjonowała do połowy XX w. Jednak II wojna światowa oraz powojenne akcje wysiedleńcze, zaś w przypadku grup etnograficznych napieranieMacewa na cmentarzu żydowskim w Lesku - fot. J. Górnicki trendów uniformistycznych, doprowadziły do niemal całkowitego zniszczenia różnorodnego bogactwa kulturowego w tej części Polski. Z pejzażu kulturowego na zawsze odeszli Bojkowie i Żydzi, w znacznej części także Łemkowie i Romowie. Grupy etnograficzne zrezygnowały ze swojej oryginalności na rzecz przyjmowania ogólnonarodowych wzorców i wartości kulturowych. W niewielkim stopniu udało się ocalić od zapomnienia zabytki kultury materialnej. W większym stopniu podtrzymywana jest natomiast obyczajowość, której kultywowanie coraz częściej zyskuje sobie zwolenników w młodym pokoleniu. Troska o dziedzictwo kulturowe staje się wyzwaniem, aby dla następnych pokoleń ocalić od zapomnienia… 
Zamieścił: Katarzyna Fornal
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH