Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Kultura  >  Nagrody

Nagrody

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego
w dziedzinie kultury przyznane 

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 352/8347/14 z dnia 27 maja 2014 r. przyznał indywidualne i zbiorowe doroczne nagrody finansowe za całokształt działalności oraz za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, których uroczyste wręczenie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 r.

Nagrody indywidualne za całokształt działalności otrzymują:

1) Barbara Płocica,
2) Tadeusz Cielak,
3) Bronisława Betlej,
4) Bogumiła Płaneta,
5) Ewa Jaworska Pawełek,
6) Sławomir Gołąb,
7) Jan Miszczak,
8) Jadwiga Orzechowska,
9) Bogusława Bieniasz,
10) Maria Fleszar,
11) Maria Horoszko,
12) Roman Malkiewicz.

Nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia otrzymują:

1) Anna Demczuk,
2) Józef Bosak,
3) Krzysztof Szczepaniak,
4) Michał Różycki,
5) Bogusław Popek,
6) Jakub Ochnio,
7) Jadwiga Domka,
8) Agnieszka Fudali,
9) Magdalena Skubisz,
10) Mira Opalińska,
11) Stanisław Zgryźniak,
12) Jan Gancarski,
13) Marek Jastrzębski,
14) Wit Karol Wojtowicz.

Nagrody zbiorowe za całokształt działalności otrzymują:

1) Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej,
2) Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym,
3) Klub Plastyka Nieprofesjonalnego działający przy Centrum Kulturalnym
w Przemyślu,
4) Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu.

Nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia otrzymują:

1) Zespół Ludowy „Cmolasianie” w Cmolasie,
2) Towarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „FREDREUM” w Przemyślu,
3) Stowarzyszenie Odnowy Wsi „WOLAN” w Kotowej Woli,
4) Chór Rolników z Wielopola Skrzyńskiego,
5) Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich w Zagórzu,
6) Stowarzyszenie Kulturalne JARTE w Mielcu,
7) Chór „Fraza” z Kosiny,
8) Sanocki Zespół Wokalny SOUL działający przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Przemienienia Pańskiego w Sanoku.


 

DOROCZNE NAGRODY
ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY
 
ROK 2013
Podstawa prawna
 
Uchwała Nr XVII/286/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – czytaj więcej
Uchwała Nr XLI/775/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – czytaj więcej
cel
 
Wspieranie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz ochrony dziedzictwa kultury w województwie podkarpackim.
Podmioty
uprawnione
 1.     Osoby fizyczne,
2.     Osoby prawne,
3.     Inne podmioty.  
KATEGORIE
  NAGRÓD
W uznaniu całokształtu działalności lub za wybitne osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury Województwa Podkarpackiego nagrody mogą być:
1)     indywidualne,
2)     zbiorowe.
Nagrody mają charakter finansowy.
UPRAWNIENI wnioskodawcy
1.    Organy administracji rządowej,
2.    Instytucje kultury,
3.    Jednostki samorządu terytorialnego,
4.    Stowarzyszenia lub związki twórcze i kulturalne,
5.   Wyższe szkoły artystyczne lub uczelnie prowadzące kierunki artystyczne,
6.   Środowiska twórcze lub grupa osób (co najmniej pięciu) z danego środowiska twórczego.
 
formularz
 
Wniosek o przyznanie
DOROCZNEJ NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - do pobrania
Środki finansowe
 
Województwo Podkarpackie przeznacza na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury środki finansowe do kwoty ogółem 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Terminy składania wnioskÓw
do 15 kwietnia każdego roku kalendarzowego.
 
Miejsce Złożenia wnioskÓw
Wnioski za pismem przewodnim można składać osobiście w Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4 lub przesłać na adres korespondencyjny:
 
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów.
 
Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.
Kontakt
 
Oddział kultury Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego tel. (17) 747 63 12, 747 63 20
Tryb odwoławczy
Od Uchwały Zarządu w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – odwołanie nie przysługuje.
INFORMACJE DODATKOWE
Uroczyste wręczenie nagród odbywa się w czerwcu każdego roku kalendarzowego.
Informacje o przyznanych nagrodach podaje się do publicznej wiadomości poprzez Portal Wrota Podkarpackie oraz regionalne media.

 


 

ARCHIWUM 2008...........................................CZYTAJ WIĘCEJ

ARCHIWUM 2009...........................................CZYTAJ WIĘCEJ

ARCHIWUM 2010...........................................CZYTAJ WIĘCEJ

ARCHIWUM 2011...........................................CZYTAJ WIĘCEJ

ARCHIWUM 2012...........................................CZYTAJ WIĘCEJ

ARCHIWUM 2013...........................................CZYTAJ WIĘCEJ

Zamieścił: Katarzyna Potocka
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH