Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Kultura  >  Podkarpacki Informator Kulturalny

Podkarpacki Informator Kulturalny

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


20 lat Informatora
        
Powiększ20 lat minęło od ukazania się pierwszego numeru Informatora obejmującego okres stycznia i lutego 1993 r. Ukazywał się najpierw jako Rzeszowski Informator Kulturalny, wydawany przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowie, następnie, od 1998 r., już jako Podkarpacki Informator Kulturalny wydawany przez Województwo Podkarpackie z redakcją przy Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki, potem Wydziału Edukacji i Kultury, obecnie zaś, od 2009 r., przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
Miniony okres to wiele wydarzeń kulturalnych, które przewijają się na kartach łącznie 114 numerów Informatora (RIK – 32 numery, PIK – 82 numery), w tym dwóch numerów specjalnych wydanych z okazji IX Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych (z datą 26 lipca 1993 r.) oraz spotkania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Łańcucie (tu z datą czerwiec – lipiec 1996 r.). To także współpraca z wieloma osobami i instytucjami przy pozyskiwaniu informacji o wydarzeniach kulturalnych w województwie. A można było ich zamieszczać coraz więcej w związku z sukcesywnym zwiększaniem jego objętości, co zawdzięczamy swoim wydawcom. A zaczynaliśmy od 16 stron.
Wkraczamy w 21. rok istnienia Informatora z dobrą energią, licząc, jak dotychczas, na owocną współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi promocją kultury w województwie.
 
Cecylia Soja 

    

WYDANIE AKTUALNE

  Podkarpacki Informator Kulturalny nr 91-92 maj-sierpien 2014

WYDANIA ARCHIWALNE
2014

Podkarpacki Informator Kulturalny nr 89 styczeń-luty 2014 

2013

Podkarpacki Informator Kulturalny nr 83 styczeń-luty 2013 Podkarpacki Informator Kulturalny nr 84 marzec-kwiecień 2013 Podkarpacki Informator Kulturalny nr 85-86 maj-sierpień 2013 Podkarpacki Informator Kulturalny nr 87 wrzesień-październik 2013 Podkarpacki Informator Kulturalny nr 88 listopad-grudzień 2013

2012

Podkarpacki Informator Kulturalny nr 77 styczeń-luty 2012 Podkarpacki Informator Kulturalny nr 78 marzec-kwiecień 2012 Podkarpacki Informator Kulturalny nr 79-80 maj-sierpień 2012 Podkarpacki Informator Kulturalny nr 81 wrzesień-październik 2012 Podkarpacki Informator Kulturalny nr 82 listopad-grudzień 2012

2011

Podkarpacki Informator Kulturalny nr 71 styczeń-luty 2011 Podkarpacki Informator Kulturalny nr 72 marzec-kwiecień 2011 Podkarpacki Informator Kulturalny nr 73-74 maj-sierpień 2011 Podkarpacki Informator Kulturalny nr 75 wrzesień-październik 2011 Podkarpacki Informator Kulturalny nr 76 listopad-grudzień 2011

2010

PIK 65, styczeń-luty 2010  PIK 66,  marzec-kwiecień 2010  PIK 67-68  maj-sierpień 2010  PIK 69, sierpień-październik 2010  PIK 70, litopad-grudzień 2010

2009

PIK 59, styczeń-luty 2009 PIK 60, marzec-kwiecień 2009 PIK 61-62, maj-sierpień 2009 PIK 63, wrzesień-październik 2009 PIK 64, listopad - grudzień 2009

2008

PIK 53, styczeń-luty 2008 PIK 54, marzec-kwiecień 2008 PIK 55-56, maj-sierpień 2008 PIK 57, wrzesień-październik 2008 PIK 58, listopad-grudzień 2008

2007

PIK 47, styczeń-luty 2007 PIK 48, marzec-kwiecień 2007 PIK 50, maj-sierpień 2007 PIK 51, wrzesień-październik 2007 PIK 53, listopad-grudzień 2007

2006

PIK, styczeń-luty 2006 

2005

    

2004

    

2003

    

2002

    

2001

      

2000

    

 1999

     

 

Zamieścił: Piotr Bartnik
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH