Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Kultura  >  Stypendia

Stypendia

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


STYPENDIA TWÓRCZE 2010 R.

Uprzejmie informujemy, że w 2010 r. nie przewiduje się przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Uchwała nr XXXII/590/09 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, oraz zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury została uchylona Uchwałą Nr XLI/775/09 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

ARCHIWUM 2009...............CZYTAJ WIĘCEJ
 
Zamieścił: Magdalena Balawender
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH