Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Niepełnosprawni  >  Internet dla niepełnosprawnych  >  Polski Związek Głuchych

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH - ODDZIAŁ PODKARPACKI

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Podstawowym celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu w celu zapewnienia im pomocy, wsparcia społecznego oraz prowadzenia szeroko pojętej rehabilitacji.

Podkarpacki Oddział PZG w Rzeszowie powstał w 1949 roku. Jest kontynuatorem idei i zadań realizowanych przez regionalne stowarzyszenia głuchoniemych i Polski Związek Towarzystw Głuchoniemych, które istniały w Polsce przed II wojną światową. W swojej działalności nawiązuje do tradycji zorganizowanego ruchu społecznego głuchych. Związek działa na terenie całego województwa podkarpackiego. Otacza opieką i udziela pomocy około 6 000 członków i podopiecznych. Rzeszowska placówka PZG zajmuje się społeczną i zawodową rehabilitacją dorosłych inwalidów słuchu. Organizuje także strakcyjne formy spędzania wolnego czasu dla najmłodszych (mikołajki, dzień dziecka itp.).

Więcej informacji o strukturach Polskiego Związku Głuchych w województwie podkarpackim  i podejmowanych działaniach znaleźć można na stronie:

www.pzg.rzeszow.pl

Zamieścił: Karol Tworz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH