Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Co to są Wrota

Co to są Wrota

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Witamy Państwa na stronach portalu Wrota Podkarpackie, który powstał przy współpracy z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym w Rzeszowie i Urzędem Miasta Rzeszowa. Jest on jednym z elementów Programu Informatyzacji Województwa Podkarpackiego i zarazem wpisuje się w koncepcję "e-Government – Wrota Polski", zainicjowaną przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a mającą na celu budowanie społeczeństwa informacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do sektora publicznego, podniesienie efektywności funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej oraz szeroko rozumianą promocję regionów.

Wrota Podkarpackie to regionalny portal informacyjny wyposażony w dwa dodatkowe moduły: Zintegrowany Regionalny Biuletyn Informacji Publicznej oraz Cyfrowy Urząd. Jego najważniejszym celem w przyszłości będzie zapewnienie obywatelowi możliwości załatwienia swoich codziennych spraw bez konieczności udawania się do urzędu. Funkcjonowanie Wrót Podkarpackich niesie za sobą nastepujące korzyści:

 • zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do podstawowych informacji publicznych, usprawnienie przepływu informacji oraz promowanie komunikacji elektronicznej między obywatelem a administracją publiczną usprawnienie przepływu informacji pomiędzy obywatelem a administracją publiczną
 • zapewnienie możliwości załatwienia spraw pomiędzy obywatelem, podmiotem gospodarczym a rządem drogą elektroniczną
 • uproszczenie elektronicznych procedur administracyjnych dla form, umożliwienie składania za pośrednictwem Internetu wniosków do urzędów o wydanie różnego rodzaju dokumentów
 • wymiana informacji pomiędzy urzędami
 • realizacja drogą elektroniczną zamówień publicznych oraz promocja podpisu elektronicznego w sektorze publicznym
 • promocję województwa w kraju i Europie (biznes, kultura, turystyka)
 • tańszy i szybszy dostęp do Internetu
 • zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do usług elektronicznych
 • ułatwienie dostępu do danych medycznych i ubezpieczeniowych

Wrota Podkarpackie mają do spełniania trzy podstawowe funkcje:

 • po pierwsze – powinny służyć obywatelowi uporządkowanym zasobem informacji o regionie
 • po drugie – dzięki zintegrowanemu Biuletynowi Informacji Publicznej będą udostępniać informacje publiczne gmin, powiatów, urzędów miast i jednostek organizacyjnych administracji publicznej
 • po trzecie – powinny zapewnić możliwość załatwienia spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu

Rozbudowa portalu Wrota Podkarpackie została zrealizowana w ramach projektu pn. "Rozbudowa portalu Wrót Podkarpackich i jego integracja z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Polegała ona na:

 • poszerzeniu i dobudowaniu funkcjonalności istniejących modułów w zakresie tematycznym „Praca", „Niepełnosprawni", „Obsługa Inwestora",
 • rozbudowie Cyfrowego Urzędu o podpis elektroniczny,
 • wdrożeniu zintegrowanego z platformą "Wrota Podkarpackie" systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Rozbudowa portalu Wrót Podkarpackich i jego integracja z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Zamieścił: Karol Tworz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH