Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Co to są Wrota  >  Redakcja

Redakcja portalu

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


BIURO REDAKCYJNE PORTALU "WROTA PODKARPACKIE"
e-mail: wrota@podkarpackie.pl  
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
tel. 17 8676932
tel. 17 8676952

Redaktorzy poszczególnych bloków tematycznych:

PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH
Paweł Rak
p.rak@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476485

RPO WP 2007-2013 - m.in. aktualności, vademecum wnioskodawcy/beneficjenta, Komitet Monitorujący, ewaluacja, dokumenty, szkolenia, działania promocyjne, punkty informacyjne
Paweł Ciejka p.ciejka@podkarpackie.pl  
35-010 Rzeszów,  al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476570
Dorota Ćwiklińska d.cwiklinska@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,  ul. Towarnickiego 3a
tel. 17 7476118

PROW 2007-2013 - m.in. aktualności, o programie, nabory wniosków, dokumenty, LEADER, KSOW
Bogdan Lekacz b.lekacz@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476916

PO RYBY 2007-2013 - m.in. aktualności, dokumenty, oś priorytetowa 4, legislacja, Lokalne Grupy Rybackie, nabory wniosków, wzory wniosków i umów, kontrola, monitoring, sprawozdawczość, weryfikacja dokumentacji zamówień publicznych
Magdalena Idzik, m.idzik@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,  al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476911

ZPORR W PODKARPACKIEM - m.in. aktualności, priorytety i działania, dokumenty, Generator Wniosków, ocena projektów i instytucje
Paweł Ciejka p.ciejka@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,  al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476570

GOSPODARKA - m.in. aktualności, przedsiębiorczość z przewodnikiem przedsiębiorcy, obszary inwestycyjne z przewodnikiem inwestora, współpraca międzynarodowa, infrastruktura transportowa
Piotr Pernak p.pernak@podkarpackie.pl  
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476313

KULTURA - m.in. aktualności, instytucje kultury, mecenat, zarządzanie w kulturze, Kultura w UE, elektroniczny kalendarz imprez kulturalnych 
Katarzyna Potocka k.potocka@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,  al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476323

PROMOCJA
Izabela Fac i.fac@podkarpackie.pl  
35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476628

TURYSTYKA - m.in. aktualności, atrakcje turystyczne, szlaki tematyczne, aktywny wypoczynek, noclegi, kalendarz imprez turystycznych 
Kinga Aleksandrowicz-Kostępska k.aleksandrowicz@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,  al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476616

EDUKACJA - m.in. aktualności, baza szkół wszystkich szczebli, kształcenie specjalne, System Informacji Oświatowej
Magdalena Balawender m.balawender@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,  al. Łukasza Cieplińskiego 4 
tel. 17 7476647

SPORT - m.in. aktualności, współzawodnictwo, Program Rozwoju Bazy Sportowej, kalendarz imprez sportowych
Marcin Szczepański m.szczepanski@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,  al. Łukasza Cieplińskiego 4  
tel. 17 7476608

ROLNICTWO - m.in. aktualności, rolnictwo ekologiczne, energia odnawialna, pieniądze dla rolnictwa, szanse podkarpackiego rolnictwa wraz z informacją o produktach tradycyjnych i regionalnych
Marcin Matusz m.matusz@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,  al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476712

ZDROWIE - m.in. aktualności, baza placówek i usług medycznych, pierwsza pomoc, zdrowie w Unii Europejskiej
Kazimierz Makówka k.makowka@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,  al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476805

OCHRONA ŚRODOWISKA - m.in. aktualności, program ochrony środowiska, plan gospodarki odpłatami, warunki oraz opłaty za korzystanie ze środowiska, finansowanie w ochronie środowiska
Michał Herdzik m.herdzik@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,  al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476945

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ - m.in. informacje na temat wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce, aktualności, Podstawy Wsparcia Wspólnoty, przedakcesyjne programy pomocowe, Fundusz Spójności, fundusze strukturalne i programy operacyjne
Paweł Rak gpi@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,  al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476485

NIEPEŁNOSPRAWNI
Krzysztof Makówka k.makowka@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,  al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476805

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
Anna Tworz a.tworz@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,  al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 7476314

FOTO-OKO - m.in. autorskie galerie zdjęć, fotograficzny indeks miejsc
Janusz Górnicki j.gornicki@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,  al. Łukasza Cieplińskiego 4 
tel. 17 7476621

ADMIN
Karol Tworz
k.tworz@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów, al. Cieplińskiego 4
tel. 17 8676952

Osoby do kontaktu w sprawie:

BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ BIP
Krystian Ciejka
 k.ciejka@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,   al. Łukasza Cieplińskiego 4 
tel. 17 8676932

CYFROWEGO URZĘDU CU
Krystian Ciejka
 k.ciejka@podkarpackie.pl
35-010 Rzeszów,   al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel. 17 8676932

 
Zamieścił: Karol Tworz
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH