Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Obsługa Inwestora

Rozbudowa portalu Wrót Podkarpackich i jego integracja z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów
Moduł został opracowany w ramach realizacji projektu pn. „Rozbudowa portalu Wrót Podkarpackich i jego integracja z systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Ulgi i preferencje dla inwestorów

Zgodnie z polskim prawodawstwem regulującym zasady udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom, suma ulg podatkowych oraz zachęty (dotacji) nie może przekroczyć dopuszczalnej sumy regionalnej pomocy publicznej. Przez dopuszczalną wartość pomocy publicznej należy rozumieć stosunek najbardziej efektywnej wielkości pomocy i najwyższej wartości nakładów inwestycyjnych lub poniesionych przez okres dwóch lat kosztów pracowniczych.  ... czytaj więcej  »


Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH