Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Organizacje pozarządowe

Strona archiwalna.
Zapraszamy na nowy serwis dot. organizacji pozarządowych
ngo.podkarpackie.pl


 

AKTUALNOŚCI

Nabór kandydatów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

Marszałek Województwa Podkarpackiego działając na podstawie Uchwały Nr 59/1238/11 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lipca 2013 rokuw sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego.  ... czytaj więcej  »

Konsultacje społeczne projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014"

Samorząd Województwa Podkarpackiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie województwa podkarpackiego, do konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”  ... czytaj więcej  »

Otwarty konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych: „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej”

   ... czytaj więcej  »

Pierwsze posiedzenie Komisji konkursowej – Mecenat kulturalny 2013

Zgodnie z par. 18 Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 uprzejmie informuję, że w dniu 18 lutego 2013 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, w sali nr  ... czytaj więcej  »

Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał w sprawach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu

Marszałek Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w powtórnych konsultacjach społecznych  ... czytaj więcej  »

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji dotyczących uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013 w województwie podkarpackim

   ... czytaj więcej  »

Samorząd Województwa Podkarpackiego promuje przekazywanie 1% dla organizacji pożytku publicznego

Zbliża się okres rozliczania podatku. Podobnie jak w ubiegłych latach mamy możliwość przekazania 1% podatku z rozliczenia PIT na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego z naszego województwa.  ... czytaj więcej  »

Konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013

Uchwałą Nr 196/4584/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2012 r., ogłasza się konsultacje projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2013 w województwie podkarpackim  ... czytaj więcej  »

Konkurs ofert „Mecenat Kulturalny” 2013

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza I edycję otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie kultury w 2013 roku.  ... czytaj więcej  »

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych oceniających wnioski na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w roku 2013

Celem naboru jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowych w 2013 r.  ... czytaj więcej  »




Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH