Wrota Podkarpackie
Wrota  >  Promocja

Województwo Podkarpackie

Informację udostępniono: Strona nie jest w emisji.


Podkarpackie to malowniczy region w południowo – wschodniej Polski, graniczący z Ukrainą i Słowacją. Na jego niepowtarzalne piękno składają się lasy Kotliny Sandomierskiej, łagodne Wzgórza Beskidu Niskiego, pogórza Ciężkowickiego, Dynowskiego, Strzyżowskiego i Przemyskiego. To urok Roztocza, bieszczadzkie połoniny i zielone doliny Wisły, Sanu, Wisłoka i Wisłoki – największych rzek na południowym – wschodzie Polski.

Jest to region ciągle jeszcze nie odkryty, zadziwiający niezwykłym urokiem, malowniczością krajobrazów. Tu można znaleźć miejsca, gdzie słychać tylko szum drzew, traw i śpiew ptaków, gdzie przemierzając kilometry nie spotyka się człowieka. Można doświadczyć bycia sam na sam z przyrodą, bez całego szumu cywilizacji.

 

Podkarpackie to jednak nie tylko olśniewająca przyroda. To również wielkie bogactwo kultury materialnej i niematerialnej. Ten region to melanż kultur, które zostawiły tutaj wspaniałe dziedzictwo, niezwykłą różnorodność architektoniczną, ślady różnych religii, obyczajów. Mamy tutaj zarówno pozostałości po Łemkach, jak i Żydach, ludności ruskiej. Ta różnorodność nadaje regionowi niespotykaną gdzie indziej atmosferę wielokulturowości.

 

 

 

Województwo Podkarpackie to ziemie, które kiedyś były w posiadaniu licznych najbogatszych i najbardziej wpływowych rodów Rzeczypospolitej. Obok nich mieszkały tutaj rody szlacheckie, mniej lub bardziej znaczące. I ta ziemia, oprócz swojego piękna, ma do zaoferowania mądrość, pracę i talent żyjących tu kiedyś ludzi.  Dziś pozostały po nich pełne przepychu magnackie pałace i zamki, staropolskie dworki, wiekowe pełne majestatu parki, a także ruiny dawnych siedzib. Mamy tu Dubiecko, gdzie bywał brat właściciela – biskup Ignacy Krasicki, nadający pałacowi specyficzną atmosferę salonu literackiego. W podprzeworskim Zarzeczu działalność prowadziła hrabina Magdalena z Dzieduszyckich Morska, która stworzyła jedno z najciekawszych w Polsce założeń pałacowo – ogrodowych. Był też Przeworsk Lubomirskich z galerią obrazów, dzieł sztuki i starożytności, Sieniawa Czartoryskich z zacięciem do budowania elitarnych środowisk literackich i wzmacniania świadomości narodowej, Krasiczyn kilku pokoleń Sapiehów, gdzie stworzyli oni centrum życia narodowego i kulturalnego oraz Łańcut Lubomirskich i Potockich, Dukla Mniszchów. Nie można zapomnieć Medyki Pawlikowskich ze wspaniałą kolekcją muzealną i biblioteką, Bolestarszyc Michałowskich, którzy położyli podwaliny pod dzisiejsze Arboretum, Żarnowiec Marii Konopnickiej. Takich miejsc jest wiele, wiele z nich popadło w ruinę, zniszczone ludzką niepamięcią i siłami natury. Pałace, dwory i dworki tworzyły różnorodny ruch umysłowy, literacki i artystyczny, przechowywały wartości narodowe w czasach zaborów.


Podkarpackie to także bogactwo zabytków sztuki sakralnej. Przez wieki obok siebie mieszkały cywilizacje wschodu i zachodu, kultura łacińska i bizantyjska wraz ze swymi odmiennymi obrządkami religijnymi i zwyczajami kulturowymi. Tu był styk kultur i tu mieszały się religie. Mamy więc wspaniałe kościoły, sanktuaria, a także otulone wiekowymi drzewami cerkwie. Ten region posiada również arcydzieła drewnianej sztuki sakralnej nie spotykanej niemal w innych częściach kraju.

 

 

 

 

Podkarpackie to nie tylko przeszłość. To również olbrzymi potencjał gospodarczy, inwestycyjny i teren silny w sieć uczelni wyższych, które kształcą młode pokolenie – kapitał ludzki tego regionu. Na terenie Podkarpackiego zlokalizowane są trzy lokalne lotniska, wśród których najważniejszą rolę odgrywa Port lotniczy Rzeszów – Jasionka, będący jednym z trzech portów lotniczych w Polsce (po Warszawie i Krakowie) obsługujący połączenia transatlantyckie. Dysponuje również drugim co do długości pasem startowym w Polsce, dzięki czemu mogą tu lądować nawet największe jednostki transportowe.

 

Podkarpackie łączy w sobie przeszłość z przyszłością. Czyste środowisko naturalne, piękne pejzaże, tereny rekreacyjne, atrakcje turystyczne i kulturalne, wspaniałe zabytki łączy z nowoczesnością, dynamicznym rozwojem, obszarami przyjaznymi dla biznesu. Jako wschodnia granica Unii Europejskiej jest Podkrapackie łącznikiem pomiędzy Europą Zachodnią a Ukrainą.

Podkarpackie to potencjał przyszłości wsparty wspaniałą przeszłością...

 

 

 

 

 

Tekst: Izabela Fac

Departament Promocji i Turystyki

Fot. 1-2 -Bieszczady (fot. I. Fac)

Fot. 2: Zamek w Łańcucie (fot. I. Fac)

Fot. 3: Cerkiew w Bystrem(fot. K. Zajączkowski)

Fot. 4-Politechnika Rzeszowska (T. Poźniak)

Fot. 5 - Jacek Stachiewicz

. Swoje siedziby posiada tutaj wiele instytucji i organizacji, lokujące na tym terenie spory kapitał. Istnieją tu specjalne strefy ekonomiczne i parki technologiczne, dynamicznie rozwija się przemysł  lotniczy. Wielką szansę rozwoju ma także inwestowanie w branżę turystyczną, czemu sprzyja wyjątkowe położenie geograficzne, sprzyjające rozwojowi transgranicznej współpracy kulturalno – turystyczno - gospodarczej.
Zamieścił: Izabela Fac
Kontakt   •    Mapa portalu   •    Co to są Wrota Podkarpackie?

Copyright © 2006 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Realizacja COMARCH